“Bored” hay “boring” – AVE Centre Club

“Bored” hay “boring”

Có một số từ mà nhiều người nhầm lẫn, không tìm thấy sự khác nhau giữa “ bored ” và “ boring ”, hay “ interested ” và “ interesting ” hay “ excited ” và “ exciting ”. Vậy đâu là cách phân biệt giữa chúng ? Khi nào thì dùng đuôi “ ed ”, khi nào thì dùng đuôi “ ing ” ? Trước tiên, hãy cùng Alexvuong xem qua một vài ví dụ sau :

Ví dụ 1. My girlfriend has a very annoying habit. She’s always late! I get really annoyed with her. (Bạn gái của tôi thì có một thói quen rất là khó chịu. Cô ấy rất hay muộn giờ. Tôi thực sự khó chịu với cô ấy)

Ví dụ 2. This book is so interesting. I’m really interested to find out how it ends. (Quyển sách này rất thú vị. Tôi rất thích thú/quan tâm/hào hứng muốn biết nó có hồi kết như thế nào?)

Ví dụ 3. Lots of students are confused by English grammar. It really is so confusing! (Nhiều sinh viên rất bối rối với ngữ pháp tiếng Anh. Nó thực sự là khó hiểu 

Ví dụ 4. The trip was boring. I had no-one to talk to so I was really bored. (Chuyến đi thậttẻ nhạt. Tôi không nói chuyện được với ai, vì vậy tôi thực sự mệt mỏi)

Các bạn có thấy sự độc lạ chưa ?

Thông thường, những từ có đuôi “ed” dùng để chỉ cảm xúc, cảm nhận của người về một điều gì đó. Như trong ví dụ 1, “tôi khó chịu với cô ấy”, thì ta sẽ dùng là “I’m annoyed….”. Trong ví dụ 2, “tôi cảm thấy hào hứng, thích thú với cuốn sách” thì ta sẽ dùng “I’m interested….”

Những từ có đuôi “ing” dùng để chỉ tính chất của sự việc, hiện tượng gây ra cho bạn cảm xúc. Trong ví dụ 1, “Bạn gái của tôi có thói quen rất phiền toái” thì từ “phiền toái/annoying” ở đây là chỉ tính chất của thói quen của cô ấy. Hay trong ví dụ 4, tính chất của chuyến đi/trip là “tẻ nhạt” nên ta sẽ dùng từ “boring”. Và tôi cảm thấy “mệt mỏi” thì “mệt mỏi” là cảm xúc của tôi, nên sẽ là “i am bored

Hãy cùng làm một vài ví dụ sau :

Complete the sentences using the correct form: either -ing or -ed.

1. My teacher is very _______. The lessons are very _______. The subject is very_______. I’m _______ ! ( bored / boring )
2. When we went on holiday we went skiing and snowboarding. It was so _________ ! ( excited / exciting )
3. Are you ___________ in going to the cinema sometime ? ( interested / interesting )
4. I can’t do my accounts. The numbers are too _________. ( confused / confusing )

Đáp án

1. My teacher is very boring. The lessons are very boring. The subject is very boring. I’m bored!

2. When we went on holiday we went skiing and snowboarding. It was so exciting !
3. Are you interested in going to the cinema sometime ?
4. I can’t do my accounts. The numbers are too confusing

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tiếng Anh

Viết một bình luận