Câu điều kiện: Công thức, cách dùng và ứng dụng

4 (80.29%)

2392

votes

“If you are reading  this, you are the cutest person in the world”. 

Theo bạn câu trên là câu điều kiện loại 1, 2, hay 3 ?

Nó được viết với cấu trúc câu điều kiện loại 1, nhưng lại thể hiện một điều không thể xảy ra? Bạn đã dành một thời gian khakhá trong thời gian biểu học tiếng Anh của mình để nghiên cứu nội dung này mà vẫn cảm thấy bối rối? Bài viết này Step Up giúp bạn có một cái nhìn đầy đủ về câu điều kiện trong tiếng Anh. 

1. Câu điều kiện là gì ?

Trong tiếng Anh câu điều kiện dùng để diễn đạt, lý giải về một vấn đề nào đó hoàn toàn có thể xảy ra khi điều kiện nói đến xảy ra. Hầu hết các câu điều kiện đều chứa “ if ”. Một câu điều kiện có hai mệnh đề .

 • Mệnh đề chính hay gọi là mệnh đề tác dụng .
 • Mệnh đề chứa “ if ” là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện, nó nêu lên điều kiện để mệnh đề chính thành thực sự .

Thông thường mệnh đề chính sẽ đứng trước mệnh đề phụ đứng sau. Tuy nhiên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hòn đảo mệnh đề phụ lên trước câu và thêm dấu phẩy vào sau mệnh đề phụ để ngăn cách giữa mệnh đề phụ và mệnh đề chính .

Ví dụ:

 • If the weather is nice, I will go to Cat Ba tomorrow. ( Nếu thời tiết đẹp, tôi sẽ đi Cát Bà vào ngày mai. )
 • If I were you, I would buy that máy tính. ( Nếu tôi là bạn, tôi sẽ mua chiếc máy tính đó. )
 • I would have got better marks if I had learned hard. ( Tôi sẽ đạt điểm cao hơn nếu tôi đã học tập siêng năng. )

Câu điều kiện và các chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong thi cử và giao tiếp được trình bày chi tiết trong bộ đôi sách Hack Não Ngữ PhápApp Hack Não PROXem thêmvà các chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong thi tuyển và tiếp xúc được trình diễn cụ thể trong bộ đôivà

2. Các loại câu điều kiện trong tiếng Anh

Tương ứng với các thời gian điều kiện xảy ra, câu điều kiện cũng được phân loại thành các dạng dựa vào các mốc thời hạn đó. Hãy cùng tìm hiểu và khám phá chi tiết cụ thể cấu trúc và cách dùng của mỗi loại câu điều kiện ngay sau nhé !

Câu điều kiện loại 0 (zero conditional)

Câu điều kiện loại 0 được sử dụng để diễn giải thích trường hợp những trường hợp được coi là chân lý, thường là những thực sự trong đời sống, ví dụ như khoa học .

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính

If + S+ V

( Hiện tại đơn )

S + V

( Hiện tại đơn )

Ví dụ:

 • If you freeze water, it becomes a solid .

( Nếu bạn đóng bằng nước, nó sẽ thành thể cứng. )

 • Plants die if they don’t get enough water .

( Thực vật sẽ chết nếu nó không có đủ nước. )

 • If public transport is efficient, people stop using their cars .

( Nếu giao thông vận tải công cộng mà hiệu suất cao, mọi người sẽ không dùng xe riêng nữa. )

Ngoài ra câu điều kiện loại 0 còn được sử dụng để đưa ra những lời chỉ dẫn, lời đề nghị.

Ví dụ :

 • If Bill phones, tell him to meet me at the cinema .

( Nếu Bill gọi, bảo anh ấy gặp tôi ở rạp chiếu phim. )

 • Ask Pete if you’re not sure what to do .

( Hãy hỏi Pete nếu bạn không rõ phải làm gì. )

 • If you want to come, call me before 5 : 00 .

( Nếu bạn muốn tới, hãy gọi tôi trước 5 giờ. )
Trong câu điều kiện loại 0, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế “ if ” bằng “ when ” mà không làm biến hóa ý nghĩa của câu nói :

 • If you heat ice, it melts .

( Nếu bạn làm nóng đá, nó tan chảy )

 • Ice melts if you heat it .

(Đá tan chảy nếu bạn làm nóng nó.)

 • When you heat ice, it melts .

(Khi bạn làm nóng đá, nó tan chảy.)

 • Ice melts when you heat it .

(Đá tan chảy khi bạn làm nóng nó.)

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1
Câu điều kiện loại 1 dùng để miêu tả những vấn đề có năng lực xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai và tác dụng của nó .

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính

If + S + V

( Hiện tại đơn )

S + will + V

( Tương lai đơn )

Ví dụ:

 • If you don’t hurry, you will miss the bus .

( Nếu bạn không nhanh lên, bạn sẽ lỡ chuyến xe buýt. )

 • If I have time, I’ll finish that letter .

( Nếu có thời hạn, tôi sẽ triển khai xong lá thư đó. )

 • What will you do if you miss the plane ?

( Nếu bạn lỡ chuyến bay bạn sẽ làm gì ? )
Trong câu điều kiện loại 1, thay vì sử dụng thì tương lai tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng các động từ khuyết thiếu để biểu lộ mức độ chắc như đinh hoặc ý kiến đề nghị một hiệu quả nào đó :

 • If you drop that glass, it might break .

( Nếu bạn làm rơi chiếc cốc, nó sẽ vỡ. )

 • I may finish that letter if I have time .

( Tôi sẽ triển khai xong lá thư đó nếu tôi có thời hạn. )

 • If he calls you, you should go .

( Nếu anh ấy gọi bạn, bạn nên đi. )

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2
Câu điều kiện loại 2 được sử dụng để diễn đạt những trường hợp không có thật, không hề xảy ra trong tương lai và giả định hiệu quả nếu nó hoàn toàn có thể xảy ra .

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính

If + S + V-ed

( Quá khứ đơn )

S + would + V

( dạng 1 lùi thì )

Ví Dụ :

 • If the weather wasn’t so bad, we could go to the park .( But the weather is bad so we can’t go. )

( Nếu thời tiết không quá tệ, tất cả chúng ta đã hoàn toàn có thể đến khu vui chơi giải trí công viên – Tuy nhiên thời tiết xấu nên tất cả chúng ta không hề đi ) .

 • If I was the Queen of England, I might give everyone a chicken. ( But I am not the Queen. )

( Nếu tôi là nữ hoàng Anh, tôi sẽ cho mỗi người một con gà – Nhưng tôi không phải nữ hoàng. )

 • I would be working in Italy if I spoke Italian. ( But I don’t speak Italian, so I am not working in Italy )

( Tôi sẽ đang thao tác ở Ý nếu tôi nói được tiếng Ý – nhưng tôi không nói tiếng Ý, thế cho nên tôi đang không thao tác ở Ý. )

Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 được sử dụng để diễn đạt những vấn đề không xảy ra trong quá khứ và xác lập tác dụng nếu nó đã xảy ra. Cấu trúc câu này thường ám chỉ sự hụt hẫng hoặc lời trách móc .

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính

If + S + had + V-PII

( Quá khứ triển khai xong )

S + would + have + V-PII

( Dạng 2 lùi thì )

Ví dụ :

 • If I had worked harder I could have passed the exam. ( But I didn’t work hard, and I didn’t pass the exam .

( Nếu tôi học cần mẫn tôi đã hoàn toàn có thể vượt qua kỳ thi. )

 • If I had known you were coming I would have baked a cake. ( But I didn’t know and I didn’t bake a cake .

( Nếu mà biết bạn đến thì tôi đã nướng bánh. )

 • If she hadn’t got a job in London, she would have married him .

( Nếu cô ấy không có việc làm ở London thì cô ấy đã lấy anh ta. )

Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp
Câu điều kiện hỗn hợp diễn đạt những vấn đề trái ngược với thực sự đã xảy ra trong quá khứ và giả định tác dụng nếu những điều này thực sự đã xảy ra. Những hiệu quả này sẽ trái với thực sự ở hiện tại .

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính

If + S + had + V-PII

( Quá khứ hoàn thành xong )

S + would + V

Ví dụ: 

 • If I had studied I would have my driving license. ( but I didn’t study and now I don’t have my license )

( Nếu tôi học thì giờ tôi đã có bằng lái xe rồi – nhưng tôi đã không học và hiện tại tôi không có bằng lái xe. )

 • I could be a millionaire now if I had taken that job. ( but I didn’t take the job and I’m not a millionaire )

( Tôi đã hoàn toàn có thể đang là một triệu phú nếu tôi nhận việc làm đó – nhưng tôi đã không nhận và giờ đây tôi không phải triệu phú. )

 • If you had spent all your money, you wouldn’t buy this jacket. ( but you didn’t spend all your money and now you can buy this jacket )

( Nếu tôi tiêu hết tiền thì tôi đã không mua cái áo khoác này – nhưng tôi không tiêu hết tiền và giờ tôi hoàn toàn có thể mua chiếc áo khoác. )

HNNP dai

3. Một số lưu ý về cách dùng câu điều kiện

Cũng giống như động từ có động từ thường và động từ bất quy tắc, các cấu trúc câu đầu điều kiện cũng có những trường hợp đặc biệt quan trọng cần quan tâm .

1. Trong câu điều kiện có mệnh đề phụ ở dạng phủ định, chúng ta có thể dùng “unless” thay cho “if not…”

Ví dụ :

 • I will buy you a new máy tính if you don’t let me down .

( Tôi sẽ mua cho cậu một cái máy tính xách tay mới nếu cậu không làm tôi tuyệt vọng. )

=> I will buy you a laptop  unless you let me down.

( Tôi sẽ mua cho cậu một cái máy tính xách tay mới trừ khi bạn làm tôi tuyệt vọng. )

 • I will go to Cao Bang tomorrow if it doesn’t rain .

( Tôi sẽ đi Cao Bằng vào ngày mai nếu mà trời không mưa. )

=> I will go to Cao Bang tomorrow unless it rains.

( Tôi sẽ đi Cao Bằng vào ngày mai trừ khi trời mưa. )

 • Mary can’t let you in if you don’t give her the password .

( Mary không hề để bạn vào trong nếu như bạn không đưa cho cô ấy mật khẩu. )

=> Mary can’t let you in unless you give her the password.

( Mary không hề để bạn vào trong trừ khi bạn đưa cho cô ấy mật khẩu. )

2. Trong câu điều kiện loại I, chúng ta có thể sử dụng thì tương lai đơn trong mệnh đề phụ nếu mệnh đề phụ diễn ra sau khi mệnh đề trình diễn ra.

Ví dụ :

 • If aspirin will ease my headache, I will take a couple tonight .

( Nếu aspirin hoàn toàn có thể giảm bớt cơn đau đầu của tôi, tôi sẽ uống hai viên tối nay. )

 • If you will take me to the park at 9 a. m, I will wake you up at 8 a. m .

( Nếu bạn hoàn toàn có thể đưa tôi tới khu vui chơi giải trí công viên lúc 9 giờ sáng, tôi sẽ thức tỉnh bạn dậy lúc 8 giờ sáng. )

 • If I will have English lesson this afternoon, I will book a grab to school now .

( Nếu tôi có ca học tiếng Anh vào chiều nay, tôi sẽ đặt một chuyến grab tới trường ngay giờ đây. )

3. Trong câu điều kiện loại 2, chúng ta  sử dụng “were” thay cho “was”

Ví dụ :

 • If I were you, I would never do that to her .

( Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không khi nào làm vậy với cô ấy. )

 • If I were you, I would take part in this competition .

( Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tham gia cuộc thi này. )

 • If I were you, I would believe in her .

( Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tin cô ấy. )
Cách dùng này sang chảnh và phổ cập hơn .

4. Cách dùng của câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3 thường được sử dụng trong cấu trúc câu wish và cấu trúc câu would rather để thể hiện sự tiếc nuối hoặc ý trách móc ai đó đã hoặc không làm gì:

Ví dụ :

 • If I had reviewed for the exam, I would not have got mark D !

( Nếu tôi ôn tập cho kỳ thi, tôi đã không bị điểm D ! )

=> I wish I had reviewed for the exam.

( Ước gì tôi đã ôn tập cho kỳ thi. )

=> I would rather I had reviewed for the exam.

( Giá như tôi đã ôn tập cho kỳ thi. )

 • If I had gone to that party, I could have met her .

( Nếu tôi tới bữa tiệc đó, tôi đã hoàn toàn có thể gặp cô ấy. )

=> I wish I had gone to that party.

( Ước gì tôi đã tới bữa tiệc đó. )

=> I would rather I had gone to that party.

(Giá như tôi đã tới bữa tiệc đó.)

App dai

4. Bài tập về câu điều kiện 

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc

 1. If wemeetat 9 : 30, we( to have )plenty of time .

 2. Lisawould findthe milk if she( to look )in the fridge .

 3. The zookeeperwould have punishedher with a fine if she( to feed )the animals .

 4. If youspokelouder, your classmates( to understand )you .

 5. Dan( to arrive )safe if hedroveslowly .

 6. You( to have )no trouble at school if youhad doneyour homework .

 7. If you( to swim )in this lake, you‘ ll shiverfrom cold .

 8. The doorwill unlockif you( to press )the green button .

 9. If Mel( to ask )her teacher, he‘ d have answeredher questions .

 10. I( to call )the office if Iwas / wereyou .

Đáp án:

 1. If wemeetat 9 : 30, wewill haveplenty of time .

 2. Lisawould findthe milk if shelookedin the fridge .

 3. The zookeeperwould have punishedher with a fine if shehad fedthe animals .

 4. If youspokelouder, your classmateswould understandyou .

 5. Danwould arrivesafe if hedroveslowly .

 6. Youwould have hadno trouble at school if youhad doneyour homework .

 7. If youswimin this lake, you‘ ll shiverfrom cold .

 8. The doorwill unlockif youpressthe green button .

 9. If Melhad askedher teacher, he‘ d have answeredher questions .

 10. Iwould callthe office if Iwas / wereyou .

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. Mary would have visited her old friend before if there _____ quite a lot of people there .
A. hadn’t
B. wouldn’t be
C. hadn’t been
D. wasn’t
2. If you had caught the bus, you _____ late for school .
A. wouldn’t have been
B. wouldn’t be
C. would be
D. would have been
3. If I _____, I would express my feelings to her .
A. were you
B. would be you
C. was you
D. am you
4. If _____ as I told her, she wouldn’t have had many mistakes .
A. she has done
B. she does
C. she had done
D. she did
5. If the tree wasn’t so high, the child _____ it up to take his kite down .
A. could have climbed
B. could climb
C. is climbing
D. climbed

Đáp án

 1. C
 2. A
 3. A
 4. C
 5. B

Bài 3: Chuyển những câu sau sang câu điều kiện.

1. Stop talking or you will wake the children up .
→ If … … … … … … … … … … … … … … … .. …. … … .
2. I lost her number, so I didn’t ring her up .
→ If … … … … … … … … … … … … … … … .. …. … … ..
3. Mary got lost because she didn’t have a map .
→ If … … … … … … … … … … … … … …. … … .. … …. … …
4. Linda felt sick because she ate lots of cakes .
→ … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … …
5. June is so fat because of his eating so many chips .
→ … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … …

app vua

Đáp án

 1. If you keep talking, you will wake the children up .
 2. If I hadn’t lost her number, I would have rung her up .
 3. If Mary had had a map, she wouldn’t have got lost .
 4. If Linda hadn’t eaten lots of cakes, she wouldn’t have felt sick .
 5. If June ate less chips, he wouldn’t be fat .

Đó là tất cả lý thuyết về cấu trúc câu điều kiện mà Step Up đã tổng hợp. Vậy hãy quay lại câu hỏi đầu tiên ở mở bài: “If you are reading  this, you are the cutest person in the world”. Liệu đây có đúng là một câu điều kiện loại I không? Câu trả lời là đúng! Mệnh đề chính của câu mang ý nghĩa chỉ quan điểm của cá nhân chứ không phải sự thật. Chúng ta có thể thay bằng:

“If you are reading  this, I’ll say you are the cutest person in the world”. 

Và tất nhiên, đây cũng chỉ là cách nói mang tính động viên mà thôi!

HNNP vuong

Comments

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tiếng Anh

Viết một bình luận