Ý NGHĨA VÀ CÁCH DÙNG EVEN THOUGH. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Martin Luther King từng phát biểu: “Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream.”  Bạn có thắc mắc cụm Even though mà ông dùng ở đầu câu mang nghĩa là gì không? Trong bài viết này, chúng mình sẽ mang đến cho các bạn ý nghĩa và cách dùng Even though trong tiếng Anh nhé!

Ý NGHĨA VÀ CÁCH DÙNG EVEN THOUGHÝ nghĩa và cách dùng Even though

1. Even though nghĩa là gì?

Even though là một liên từ được kết hợp bởi hai từ riêng lẻ trong tiếng anh là Eventhough.

Khi kết hợp lại, Even though vẫn có nghĩa là mặc dù, dẫu cho, … nhưng sử dụng even để nhấn mạnh sự tương phản mạnh mẽ hơn. 

Ví dụ :

Even though it was raining heavily, he still came to pick me up. / ( Mặc dù trời mưa nặng hạt, anh ấy vẫn đến đón tôi. )

2. Cách dùng Even though

Thực hiện đúng chức năng của một liên từ, Even though được dùng để liên kết hai mệnh đề trong một câu. Ta có thể đặt Even though ở đầu câu hoặc giữa câu

Cấu trúc 1 :

Even though + S + V, S +V

Ví dụ :

 • Even though he has talents, his final results are not as good as we expected. / ( Mặc dù anh ấy có kĩ năng, hiệu quả ở đầu cuối của anh ấy lại không tốt như chúng tôi đã kỳ vọng. )
 • Even though wehad planned everything carefully, a lot of things went wrong. / ( Mặc dù chúng tôi đã lên kế hoạch mọi thứ cẩn trọng, rất nhiều thứ vẫn đi sai hướng. )

Cấu trúc 2 :

S + V + even though + S + V

Ví dụ :

 • Laura loves her job, even though her salary is low. / ( Laura yêu việc làm của cô ấy, dù mức lương của cô ấy thấp. )
 • It seems like people know me somehow ,even thoughI never met them. / ( Hình như mọi người biết tôi bằng một cách nào đó, dù tôi chưa hề gặp họ khi nào. )

3. Những cấu trúc tương tự Even though

Ngoài Even though, chúng ta có thể sử dụng một số liên từ khác như Although, Though, In spite of, Despite, Despite the fact that để thể hiện sự tương phản, đối lập giữa các mệnh đề trong câu. 

a. Cấu trúc Although, Though

Ý nghĩa và cách dùng Even though, Although, Though khá tương tự nhau. Theo sau chúng đều là một mệnh đề có đầy đủ chủ ngữ và động từ. 

Ví dụ :

 • Although we are classmates, I have never talked to him. / ( Tuy chúng tôi là bạn cùng lớp, nhưng tôi chưa khi nào chuyện trò với anh ấy. )
 • He can not speak Spanish well though he has lived in Spain for 5 years. / ( Anh ấy không hề nói tiếng Tây Ban Nha giỏi dù anh đã sống ở Tây Ban Nha được 5 năm. )

Tuy nhiên, sắc thái mà Even though, Although và Though mang đến trong câu là khác nhau.

 • Sử dụng Though ở đầu câu sẽ trang trọng hơn khi ta sử dụng Although.

 • Sử dụng Even though sẽ diễn tả sự tương phản mạnh hơn Although  Though.

 • Trong văn viết trang trọng, ta nên sử dụng Although Though. Even though thường được sử dụng trong tiếng anh giao tiếp hàng ngày với ý nghĩa thân thiện. 

b. Cấu trúc In spite of, Despite

Liên từ In spite ofDespite cũng mang nghĩa là mặc dù, dẫu cho. Tuy nhiên, chúng có cách sử dụng khác hoàn toàn với Even though. Theo sau In spite ofDespite không phải một mệnh đề mà là một cụm danh từ hoặc danh động từ (V-ing). 

In spite of Despite cũng có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu.

Cấu trúc 1 :

Despite/In spite of + Noun/Noun Phrase/V-ing, S + V + …

Ví dụ :

 • In spite of missing the bus, they went to school on time. / ( Mặc dù bị lỡ chuyến xe bus, họ vẫn đến trường đúng giờ. )
 • Despite the bad weather, the family had a wonderful holiday with a lot of interesting activities. / ( Tuy gặp thời tiết xấu, mái ấm gia đình họ vẫn có một kỳ nghỉ tuyệt vời với nhiều hoạt động giải trí mê hoặc. )

Cấu trúc 2 :

S + V + despite/in spite of + Noun/Noun Phrase/V-ing

Ví dụ :

 • He still loves her, in spite of her bad habits. / ( Anh ấy vẫn yêu cô ấy, mặc cho những thói quen xấu của cô ấy. )
 • Paul was chosen for the job despite his bad performance in the interview. / ( Paul được chọn cho việc làm đó dẫu cho sự biểu lộ của anh ấy trong buổi phỏng vấn là khá tệ. )

c. Cấu trúc Despite the fact that

Despite the fact that cũng là một liên từ thể hiện sự tương phản giữa hai mệnh đề trong câu. Theo sau nó là một mệnh đề có đầy đủ chủ ngữ và động từ.

Despite the fact that có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu.

Ví dụ :

XEM THÊM CÁCH PHÂN BIỆT ALTHOUGH, EVEN THOUGH, IN SPITE OF, DISPITE,… TẠI ĐÂY:

4. Bài tập vận dụng 

Bạn đã nắm được hết những cấu trúc ở trên đây chưa ? Hãy thử vận dụng chúng để làm bài tập nhỏ dưới đây nhé !

Đề bài : Chọn từ đúng mực để triển khai xong câu

 1. ( Even though / Despite / In spite of ) Lucy studied very hard, she didn’t get a high mark .
 2. He couldn’t get a promotion ( although / though / in spite of ) his hard work .
 3. Despite ( it was raining heavily / the heavy rain / it rains heavily ), they didn’t cancel the match .
 4. ( Even though / Though / In spite of ) the pain in his leg, he completed the marathon .
 5. Although ( they were rich / their richness / they was rich ), they lived simply and were at peace with all the world .
 6. She did a very good job ( even though / despite / despite the fact that ) her young age .
 7. They refused to help me, ( in spite of / despite / despite the fact that ) I asked them several times .
 8. He’s the best teacher, ( even though / in spite of / despite ) he has the least experience .
 9. Even though ( being 24 years old / being 24 / he is 24 ) now, he’s still like a little child .
 10. She won first prize, ( thought / in spite of / though ) none of us had expected it .

Sau khi làm xong, bạn hãy so sánh bài làm của mình với đáp án dưới đây nhé !

Đáp án :

 1. Even thoughLucy studied very hard, she didn’t get a high mark .
 2. He couldn’t get a promotionin spite ofhis hard work .
 3. Despitethe heavy rain, they didn’t cancel the match .
 4. 4. In spite ofthe pain in his leg, he completed the marathon .
 5. Althoughthey were rich, they lived simply and were at peace with all the world .
 6. She did a very good jobdespiteher young age .
 7. They refused to help me ,despite the fact thatI asked them several times .
 8. He is the best teacher ,even thoughhe has the least experience .
 9. Even thoughhe is 24

  now, he’s still like a little child.

 10. She won first prize , thoughnone of us had expected it .

Trên đây là những kỹ năng và kiến thức xoay quanh cách dùng Even though mà muốn https://tbdn.com.vn/ đưa đến với các bạn. Bạn nhớ ôn tập lại và vận dụng chúng liên tục để ngày càng cải tổ năng lực tiếng Anh của mình nhé ! Chúc bạn học tốt và thành công xuất sắc !

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tiếng Anh

Viết một bình luận