Hướng dẫn cách dùng hàm DATE trong Excel – cách tính toán ngày tháng

Khi tính toán ngày trong Excel, DATE là hàm cơ bản nhất. Như bạn có thể biết, Excel không lưu trữ ngày, tháng dưới định dạng ngày. Thay vào đó, Microsoft Excel lưu trữ ngày như một dãy số và đây là chính là nguyên ngân chính gây nhầm lẫn. Hãy cùng xem Học Excel Online sẽ mang đến những gì với Hàm Date vào ngày hôm nay nhé!

Cú pháp hàm DATE

Những gì hàm DATE làm là trả về kết quả số cho một ngày cụ thể. Nó có công thức sau:

DATE(year, month, day)

Year – chỉ năm. Excel diễn giải đối số năm theo hệ thống ngày được thiết lập trên máy tính của bạn. Theo mặc định, Microsoft Excel cho Windows sử dụng hệ thống 1900. Trong hệ thống ngày tháng này:

  • Nếu năm trong khoảng 1900 và 9999, chính giá trị đó được sử dụng trong năm. Ví dụ: = DATE (2015, 12, 31) trả về ngày 31 tháng 12 năm 2015.
  • Nếu năm trong khoảng giữa 0 và 1899, Excel tính năm bằng cách cộng thêm số được chỉ định vào năm 1900. Ví dụ: = DATE (100, 12, 31) trả về ngày 31 tháng 12 năm 2000 (1900 + 100).
  • Nếu năm nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 9999, hàm DATE sẽ trả về #NUM! lỗi.

Mẹo. Để tránh nhầm lẫn, luôn luôn ghi bốn chữ số của năm. Ví dụ: nếu bạn nhập “01” hoặc “1” vào đối số năm, hàm DATE sẽ trả về kết quả năm 1901.

Month – một số nguyên đại diện cho tháng trong năm, từ 1 (January) đến 12 (December).

  • Nếu tháng lớn hơn 12, Excel sẽ cộng số đó vào tháng 1 của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2015, 15, 5) trả về kết quả ngày 1 tháng 3 năm 2016 (ngày 5 tháng 1 năm 2015 cộng với 15 tháng).
  • Nếu tháng nhỏ hơn 1 (số không hoặc giá trị âm), Excel trừ đi số tháng đó và trừ thêm 1, kể từ tháng đầu tiên của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2015, -5, 1) trả lại ngày 1 tháng 7 năm 2014 (ngày 1 tháng 1 năm 2015 trừ đi 6 tháng).

Day – một số nguyên tương ứng với ngày trong tháng, từ 1 đến 31.

Cũng như tháng, đối số ngày hoàn toàn có thể được cung ứng như một số ít dương và âm, và Excel tính giá trị của nó dựa trên các nguyên tắc tương tự như như miêu tả ở trên .

Mẹo. Lúc đầu, việc cung cấp giá trị âm trong đối số tháng hoặc ngày của hàm DATE có vẻ như vô lý, nhưng trên thực tế nó có thể trở nên khá hữu ích, ví dụ trong công thức phức tạp chuyển đổi tuần.

Hàm DATE có sẵn trong tổng thể các phiên bản của Excel năm nay, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, 2003, XP, 2000 cũng như trong Excel năm nay .

Ví dụ hàm DATE

Hãy mở màn từ những cái đơn thuần nhất .
Đây là cách sử dụng rõ ràng nhất của hàm DATE trong Excel :

= DATE (2015, 5, 20) – trả về kết quả ngày 20 tháng 5 năm 2015.

Thay vì chỉ định các giá trị đại diện thay mặt cho năm, tháng và ngày trực tiếp trong một công thức, bạn hoàn toàn có thể nhận được một số ít hoặc toàn bộ các đối số như thể tác dụng của các hàmkhác :

=DATE(YEAR(TODAY()), 1, 1) – cho kết quả ngày đầu tiên của năm hiện tại.

=DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY(), 1)– cho kết quả ngày đầu tiên của tháng hiện tại trong năm hiện tại.

excel find replace highlight 42

Ví dụ 2. HàmDATE để trả lại một ngày dựa trên các giá trị trong các ô khác

Hàm DATE rất hữu dụng cho việc tính các ngày mà các giá trị năm, tháng và ngày được lấy từ ô khác. Ví dụ :

= DATE (A2, A3, A4) – trả về kết quả ngày, tháng, năm từ ô A2, A3 và A4.

excel find replace highlight 43

Ví dụ 3. Hàm DATE chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một ngày

Khi các ngày được tàng trữ ở định dạng mà Microsoft Excel không nhận ra, ví dụ DDMMYYYY. Trong trường hợp này, bạn hoàn toàn có thể sử dụng DATE với các hàm khác để quy đổi một ngày được tàng trữ như thể một chuỗi văn bản thành ngày :

= DATE (RIGHT (A2,4), MID (A2,3,2), LEFT (A2,2))

excel find replace highlight 44

Ví dụ 4. Cộng và trừ ngày trong Excel

Như đã đề cập, Microsoft Excel tàng trữ các ngày như thể một chuỗi số và hoạt động giải trí trên những số lượng trong công thức và giám sát. Đó là nguyên do tại sao khi bạn muốn cộng hoặc trừ 1 số ít ngày vào / từ một ngày nhất định, bạn cần phải quy đổi ngày đó sang số thứ tự tiên phong bằng cách sử dụng hàm DATE. Ví dụ :

Thêm ngày vào một ngày:

= DATE ( 2015, 5, 20 ) + 15
Công thức cộng thêm 15 ngày cho ngày 20 tháng 5 năm năm ngoái và trả về tác dụng ngày 4 tháng 6 năm năm ngoái .

Trừ ngày kể từ ngày:

= DATE (2015, 5, 20) – 15

Kết quả của công thức trên là ngày 5 tháng 5 năm năm ngoái, tức là ngày 20 tháng 5 năm năm ngoái trừ đi 15 ngày .
Để trừ một ngày từ ngày thời điểm ngày hôm nay :

= TODAY () – NGÀY (2015,5,20)

Công thức tính số ngày nằm giữa ngày hiện tại và một ngày khác mà bạn chỉ định .

excel find replace highlight 45

Nếu bạn cộng hoặc trừ hai ngày tháng được tàng trữ trong 2 ô, thì công thức đơn thuần là = A1 + B1 hoặc A1-B1 .

Xem thêm: Định dạng ngày tháng trong Excel

Sử dụng hàm DATE trong định dạng có điều kiện

Trong trường hợp bạn không riêng gì đo lường và thống kê mà còn lưu lại ngày tháng trong bảng tính Excel, sau đó tạo các quy tắc định dạng có điều kiện kèm theo dựa trên hàm DATE .
Giả sử bạn có một list các ngày trong cột A và bạn muốn tô màu cam ngày trước ngày 1 tháng 5 năm năm ngoái và xanh lá cây những ngày xảy ra sau ngày 31 tháng 5 năm năm ngoái .
Công thức DATE bạn muốn là như sau :

Màu cam: = $A2 – tô màu ngày trước 1 tháng 5 năm 2015

Màu xanh lá cây: = $A2> NGÀY (2015, 5, 31) – tô màu các ngày lớn hơn 31 tháng 5 năm 2015.

excel find replace highlight 47

Nguồn: Ablebits, dịch và biên tập bởi Hocexcel Online.

Xem thêm: Cách trừ ngày tháng năm trong Excel đơn giản

Để hoàn toàn có thể ứng dụng tốt Excel vào trong việc làm, tất cả chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp vận dụng tốt vào việc làm như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …
Toàn bộ những kiến thức và kỹ năng này các bạn đều hoàn toàn có thể học được trong khóa học Excel cơ bản đến chuyên viên dành cho người đi làm

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tin Học

Viết một bình luận