Hàm HLOOKUP trong Excel: Cách sử dụng, ví dụ cụ thể dễ hiểu

Biên tập bởi Đặng Lê Huy

Đăng 12 tháng trước

128.816

Bên cạnh VLOOKUP, HLOOKUP là một hàm dò tìm và trả về kết quả dễ sử dụng và cũng rất phổ biến trong Excel. Điện máy XANH sẽ hướng dẫn chi tiết bạn cách sử dụng hàm HLOOKUP Excel trong bài viết sau nhé.

Ví dụ trong bài được thực hiện trên phiên bản Excel 2016. Bạn có thể áp dụng tương tự trên các phiên bản Excel khác như: 2007, 2010, 2013, 2017 và Microsoft Excel 365.

1Hàm HLOOKUP là gì?

Hàm HLOOKUP được sử dụng khi bạn cần dò tìm dữ liệu trong một bảng, một phạm vi theo hàng ngang (từ trái qua phải) và trả về dữ liệu tương ứng theo hàng dọc (từ trên xuống dưới) tương ứng.

Hàm HLOOKUP được sử dụng khi tìm tên loại sản phẩm, đơn giá, số lượng, .. dựa trên mã vạch, mã loại sản phẩm, … hoặc tìm tên nhân viên cấp dưới, xếp loại nhân viên cấp dưới dựa trên các tiêu chuẩn .

Tên hàm HLOOKUP được cấu tạo từ viết tắt của H – Horizontal – hàng ngang và LOOKUP – Look Up – Dò tìm trong tiếng Anh.

2Công thức hàm HLOOKUP

Công thức của hàm HLOOKUP :

=HLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Row_index_ num, Range_lookup)

Trong đó :

  • Lookup_value: Giá trị cần dò tìm, có thể điền giá trị trực tiếp hoặc tham chiếu tới một ô trên bảng tính.
  • Table_array: Bảng giới hạn để dò tìm.
  • Row_index_num: Số thứ tự của hàng lấy dữ liệu trong bảng cần dò tìm, tính từ trên xuống dưới.
  • Range_lookup: tìm kiếm chính xác hay tìm kiếm tương đối với bảng giới hạn, nếu bỏ qua thì mặc định là 1.

Nếu Range_lookup = 1 ( TRUE ) : dò tìm tương đối .
Nếu Range_lookup = 0 ( FALSE ) : dò tìm đúng chuẩn .

Trong khi sử dụng công thức, dấu $ sẽ giúp bạn cố định Table_array khi copy công thức cho các ô dữ liệu khá. Bạn có thể trực tiếp thêm dấu $ (VD: $H$6:$J$13) trong công thức hoặc sử dụng nút F4 sau khi chọn phạm vi.

Hàm HLOOKUP

3Ví dụ hàm HLOOKUP

Bạn hoàn toàn có thể truy vấn vào đây để tải về các file ví dụ bên dưới

Ví dụ 1: Xếp loại học sinh theo điểm

Ở ví dụ ở dưới, ta cần xếp loại học viên trong Bảng 1 ( B3 : D8 ) với dữ kiện ở Bảng 2 ( B11 : F12 ) .

Xếp loại học sinh theo điểm

Tại ô D4, ta sử dụng hàm HLOOKUP như sau :

=HLOOKUP(C4,$B$11:$F$12,2,1)

Hàm HLOOKUP sẽ dò tìm điểm số ở ô C4 trong Bảng 2 từ trái qua phải. Khi tìm thấy giá trị gần bằng, nó sẽ trả về tác dụng xếp loại tương ứng nằm ở hàng 2 .

Sử dụng hàm HLOOK để xếp loại học sinh theo điểm

Ví dụ 2: Tính phụ cấp theo chức vụ

Ở ví dụ ở dưới, ta cần tính mức phụ cấp trong Bảng 1 ( B3 : D8 ) với dữ kiện ở Bảng 2 ( B11 : E12 ) .

Tính phụ cấp theo chức vụ

Tại ô D4, ta sử dụng hàm HLOOKUP như sau :

=HLOOKUP(C4,$B$11:$E$12,2,0)

Hàm HLOOKUP sẽ dò tìm giá trị ở ô C4 trong Bảng 2 từ trái qua phải. Khi tìm thấy giá trị đúng, nó sẽ trả về tác dụng mức phụ cấp tương ứng nằm ở hàng 2 .

Sử dụng hàm HLOOKUP để tính phụ cấp theo chức vụ

4Hàm HLOOKUP kết hợp với hàm IF

Ở ví dụ dưới, ta có Bảng 1 ( B3 : E11 ) gồm tên nhân viên cấp dưới, nhóm của nhân viên cấp dưới, doanh thu của nhân viên cấp dưới .
Dựa vào Bảng 2 ( B14 : F15 ), nếu nhân viên cấp dưới thuộc nhóm A, B, C, D có doanh thu lớn hơn 18, 20, 17, 19, nhân viên cấp dưới được nhìn nhận là ” Đạt “, nếu không là ” Không Đạt ” .

Ví dụ hàm HLOOKUP kết hợp hàm IF

Tại ô E4, ta sử dụng hàm IF tích hợp hàm HLOOKUP như sau :

=IF(D4>HLOOKUP(C4,$B$14:$F$15,2,0),”Đạt”,”Không Đạt”)

Hàm HLOOKUP lúc này sẽ dò tìm và trả về chỉ tiêu tương ứng của nhóm A ( ô C4 ) từ Bảng 2. Lúc này, ta sử dụng hàm IF để so sánh doanh thu thực tiễn ( ô D4 ) với chỉ tiêu và trả về hiệu quả ” Đạt ” hoặc ” Không Đạt ”

Sử dụng hàm HLOOKUP kết hợp hàm IF

Trên đây là bài viết san sẻ cho bạn cách dùng hàm HLOOKUP trong Excel. Mong rằng những thông tin này đã giúp ích cho bạn trong việc sử dụng hàm HLOOKUP .

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tin Học

Viết một bình luận