Hàm LEN trong Excel: Cú pháp, cách dùng, ví dụ – https://tbdn.com.vn

Excel và Google Sheet là một phần mềm rất hữu ích với công việc của mọi người nhờ vào những hàm tính toán siêu nhanh, giúp người dùng có thể thao tác dễ dàng với dữ liệu. Thế nhưng còn nhiều hàm vẫn còn xa lạ với mọi người và hàm Len là một trong số đó.

Từ ngày 01/06/2022 – 30/06/2022, nhất định không thể bỏ lỡ chương trình khuyến mãi cực kì hấp dẫn tại Thế Giới Di Động: Tiệc Sale Lớn Nhất Năm – Xả Kho Giảm Hết.

Tiệc Sale Lớn Nhất Năm - Xả Kho Giảm HếtTiệc Sale Lớn Nhất Năm – Xả Kho Giảm Hết

Bài viết được thực hiên trên máy tính với phiên bản Excel 2013, ngoài ra vẫn có thể thực hiện trên Google Sheet, các phiên bản Excel 2003, 2007, 2010, 2016 và trên điện thoại với thao tác tương tự.

I. Hàm LEN là gì? Cú pháp của hàm LEN trong Excel

Hàm LEN trong Excel là hàm sẽ giúp trả về giá trị độ dài của chuỗi ký tự, kể cả ký tự khoảng trống với cú pháp =Len(Text), trong đó Textô dữ liệu hoặc 1 dãy dữ liệu cần đếm.

Lưu ý:

 • Vì đây là hàm dùng để đếm dữ liệu nên khi bạn thực hiện dữ liệu gốc sẽ không bị mất, ngoài ra bạn cũng có thể kết hợp hàm này với các hàm khác như Right, Left, Mid mà mình có hướng dẫn ở phía dưới.
 • Hàm Len không thể đếm được dữ liệu ngày tháng.

II. Cách sử dụng hàm LEN trong Excel

1. Hướng dẫn nhanh

Chọn ô bất kỳ trên bảng tính > Nhập công thức =Len(Text) > Ở phần Text chọn ô dữ liệu bạn muốn đếm > Nhấn Enter và bạn đã biết được số lượng dữ liệu.

2. Hướng dẫn chi tiết

Ta có ví dụ sau :

Ví dụ

Ví dụ

Bước 1: Chọn ô bất kỳ trên bảng tính và nhập công thức =Len(Text)

Trong đó:

Text: là ô dữ liệu bạn muốn đếm

Lưu ý: Với thao tác này bạn chỉ có thể làm trên 1 ô dữ liệu mà thôi!!!

Chọn 1 ô trên bảng tính và nhập công thức =Left(Text)

Chọn 1 ô trên bảng tính và nhập công thức = Left ( Text )

Bước 2: Nhấn Enterhoàn thành (Nhưng nếu bạn muốn đếm nhiều dữ liệu hãy xem bước 3 nhé!!)

Lưu ý: Hàm này dùng để đếm những ký tự bao gồm cả chữ, dấu câu, kí tự đặc biệt và số. Ví dụ số từ 1 đến 9 sẽ đếm là 1 ký tự, còn từ 10 đến 99 sẽ đếm là 2,..

Nhấn Enter và hoàn thành

Nhấn Enter và triển khai xong

Bước 3: Nhấn giữ ô vuông nhỏ góc phải của ô dữ liệu bạn vừa nhập công thứckéo xuống.

Lưu ý:Để đảm bảo tính chính xác thì sau khi bạn kéo xuống hãy kiểm tra lại công thức và ô dữ liệu xem có đúng với ô dữ liệu mà bạn muốn đếm không nhé.

Nhấn giữ ô vuông nhỏ ở góc phải và kéo xuống

Nhấn giữ ô vuông nhỏ ở góc phải và kéo xuốngXEM NGAY những bộ phần mềm chính hãng XỊN SÒ tại Thế Giới Di Động:

III. Cách dùng hàm LEN nhiều điều kiện

1. Hàm LEN kết hợp với hàm SUM (hoặc dấu +) đếm ký tự trong nhiều ô

a. Dùng hàm Sum

Bước 1: Chọn ô dữ liệu bất kỳ và nhập công thức =Sum(Len(Text);Len(Text);Len(Text))

Lưu ý: Bạn hãy nhớ kiểm tra dấu ngăn cách giữa các hàm để có thể thực hiện được hàm nhé, có thể là dấu phẩy “,” hoặc dấu chấm phẩy “;” ở đây mình sử dụng dấu “;”

Chọn ô dữ liệu bất kỳ và nhập công thức =Sum(Len(Text);Len(Text);Len(Text))

Chọn ô tài liệu bất kể và nhập công thức = Sum ( Len ( Text ) ; Len ( Text ) ; Len ( Text ) )

Bước 2: Nhấn Enterhoàn thành.

Nhấn Enter và hoàn thành

Nhấn Enter và triển khai xong

b. Dùng lệnh Len kết hợp dấu “+”

Bước 1: Chọn ô dữ liệu bất kỳ và nhập công thức =Len(Text)+Len(Text)+Len(Text)

Chọn ô dữ liệu bất kỳ và nhập công thức =Len(Text)+Len(Text)+Len(Text)

Chọn ô tài liệu bất kể và nhập công thức = Len ( Text ) + Len ( Text ) + Len ( Text )

Bước 2: Nhấn Enterhoàn thành

Nhấn Enter và hoàn thành

Nhấn Enter và hoàn thành xong

2. Hàm LEN kết hợp hàm TRIM

Hàm Trim dùng để bỏ lỡ khoảng trống và thụt đầu dòng, cuối dòng với cú pháp là :

=Trim(Text) (Trong đó: Textô dữ liệu hoặc dãy dữ liệu bạn muốn bỏ qua khoảng trống và thụt đầu dòng, cuối dòng)

Có ví dụ như sau :

Ví dụ

Ví dụ

Bước 1: Chọn ô bất kỳ trên bảng tính và nhập công thức =Len(Trim(Text))

Mẹo: Bạn có thể dùng hàm Trim kết hợp với hàm Len mọi lúc để có thể bảo đảm đếm chính xác các ký tự

Chọn ô bất kỳ và nhập công thức =Len(Trim(Text))

Chọn ô bất kể và nhập công thức = Len ( Trim ( Text ) )

Bước 2: Nhấn Enterhoàn thành

Nhấn Enter và hoàn thành

Nhấn Enter và triển khai xong

3. Hàm LEN kết hợp SUBSTITUTE

 • Cách này dùng để đếm các ô dữ liệu nhưng sẽ bỏ qua các khoảng trống
 • Ví dụ: Nguyễn Văn A sẽ biến thành NguyễnVănA
 • Cách này không làm thay đổi dữ liệu ở ô dữ liệu ban đầu của bạn

Bước 1: Chọn ô bất kỳ trên bảng tính và nhập công thức

=Len(Substitute(Text;Old_Text;New_Text;Instance_Num))

Trong đó :

 • Text: là ô dữ liệu bạn muốn đếm
 • Old_Text: là ký tự cũ bạn muốn được thay thế
 • New_Text: là ký tự mới bạn muốn thay thế ký tự cũ
 • Instance_Num: là vị trí mà văn bản cũ xuất hiện (thường không cần phải nhập)

Chọn ô bất kỳ nhập =Len(Subtitute(Text;Old_Text;New_Text;Instance_Num))

Chọn ô bất kể nhập = Len ( Subtitute ( Text ; Old_Text ; New_Text ; Instance_Num ) )

Bước 2: Để xóa khoảng trống ta nhập như sau: =Len(Substitute(I5;” “;””))

Trong đó:

 • I5: là ô dữ liệu cần đếm.
 • ” “: là các khoảng trống có trong ô dữ liệu.
 • “”: chúng ta thay thế bằng không có khoảng trống nào cả.

Nhập hàm =Len(Subtitute(I5;

Nhập hàm = Len ( Subtitute ( I5 ;

Bước 3: Nhấn Enterhoàn thành (Hãy kéo xuống nếu bạn có nhiều dữ liệu và nhớ sắp xếp dữ liệu thành một hàng giống ví dụ trước khi kéo nhé)

Nhấn Enter và hoàn thành

Nhấn Enter và hoàn thành xong

4. Dùng hàm LEN kết hợp với LEFT và SEARCH

Hàm kết hợp này có thể giúp chúng ta đếm những ký tự ở bên trái phái sau các ký tự mặc định như

“-“, “_”, “/”, …

Bước 1: Chọn ô bất kỳ và nhập công thức =Len(Left(Text;Search(Find_Text;Within_Text;Star_Num))

Trong đó:

 • Text: là ô dữ liệu bạn muốn đếm
 • Find_Text: là ký tự bạn muốn tìm kiếm trong ô dữ liệu
 • Within_Text: là ô dữ liệu cần tìm kiếm
 • Star_Num: bắt đầu ở ký tự sô mấy (Thường không cần nhập)

Chọn ô bất kỳ và nhập công thức =Len(Left(Text;Search(Find_Text;Within_Text;Star_Num))

Chọn ô bất kể và nhập công thức = Len ( Left ( Text ; Search ( Find_Text ; Within_Text ; Star_Num ) )

Bước 2: Nhập công thức để lấy những ký tự bên trái dữ liệu =Len(Left(G5;Search(“-“;G5)-1))

Do chúng ta chỉ lấy những ký tự bên trái của dấu “-“ chứ không lấy dấu ngoặc nên chúng ta sẽ thêm “-1” ở phía cuối công thức.

Nhập công thức =Len(Left(G5;Search(

Nhập công thức = Len ( Left ( G5 ; Search (

Bước 3: Nhấn Enterhoàn thành.

Nhấn Enter và hoàn thành

Nhấn Enter và hoàn thành xong

5. Dùng hàm LEN kết hợp với RIGHT và SEARCH

Cách này cũng giống với dùng hàm LEN kết hợp với LEFT và SEARCH, bạn có thể thực hiện với thao tác tương tự những phải đổi lệnh LEFT thành RIGHT.

6. Dùng hàm LEN kết hợp với hàm MID và SEARCH

Bước 1: Chọn ô bất kỳ và nhập công thức =LEN(MID(H5;4;LEN(H5)-6))

Phân tích từng bước:

 • =Len(H5)-6: ở đây mình dùng hàm Len để cắt ra 6 ký tự ở 2 bên của dữ liệu
 • =Mid(H5;4;Len(H5)-6): Tiếp theo mình kết hợp vào hàm MID ở phần Num_chars để chỉ lấy những ký tự ở giữa.
 • =Len(Mid(H5;4;Len(H5)-6)): Sau cùng mình thêm hàm Len ở trên đầu công thức để có thể đếm số dữ liệu ở giữa 2 dấu gạch của ô dữ liệu.

Chọn ô bất kỳ và nhập công thức =LEN(MID(H5;4;LEN(H5)-6))

Chọn ô bất kể và nhập công thức = LEN ( MID ( H5 ; 4 ; LEN ( H5 ) – 6 ) )

Bước 2: Nhấn Enterhoàn thành.

Nhấn Enter và hoàn thành

Nhấn Enter và hoàn thành xongĐó là cách sử dụng hàm LEN để hoàn toàn có thể đếm được các tài liệu trong bảng tính một cách đơn thuần, nhanh gọn và đúng mực nhất, bạn hoàn toàn có thể vận dụng để xử lý những yếu tố của mình. Nếu có vướng mắc gì bạn hãy để lại phản hồi ở phía dưới còn nếu thấy hay hãy san sẻ cho bạn hữu cùng xem nhé. Chúc bạn thành công xuất sắc ! ! ! !

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tin Học

Viết một bình luận