Hướng dẫn cách dùng hàm OR trong Excel

Mục lục

Nếu các bạn thường xuyên sử dụng Excel thì không thể không biết đến các hàm Logic. Trong Excel thì có 4 hàm Logic cơ bản, là OR, AND, NOT, XOR. Bài viết dưới đây trong chuỗi bài giảng học Excel từ Unica chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết nhất về hàm OR và cách sử dụng nó như thế nào nhé!

1. Mô tả về hàm OR trong Excel

Hàm OR là một hàm logic để kiểm tra nhiều điều kiện kèm theo cùng một lúc. OR trả về hiệu quả TRUE hoặc FALSE .
Giả sử : để kiểm tra A2 cho ” x ” hoặc ” y “, hãy sử dụng = OR ( A2 = ” x “, A2 = ” y ” ). Ngoài ta OR liên tục tích hợp với hàm điều kiện kèm theo IF .
Để dễ tưởng tượng hơn về hàm OR bạn đọc tìm hiểu thêm công thức dưới đây :

=OR(A2>1,A2<100).

Nghĩa là nếu A2 có giá trị lớn hơn 1 HOẶC nhỏ hơn 100 thì kết quả trả về là TRUE, nếu không kết quả trả về là FALSE.

2. Công thức hàm OR

=OR(logical1, [logical2], …)

Trong đó
– Logical 1 : Là một giá trị logic tiên phong hoặc là điều kiện kèm theo bắt buộc cho nhìn nhận
– Logical 2 : Là một giá trị logic thứ 2, tùy chọn
– Sử dụng hàm OR để kiểm tra nhiều điều kiện kèm theo cùng một lúc, tổng số tối đa 255 điều kiện kèm theo .

>> Xem thêm: Hàm And và cách sử dụng hàm And trong Excel

3. Làm sao sử dụng hàm OR trong Excel?

Ở phần này tất cả chúng ta sẽ làm ví dụ hàm OR thường thì và phối hợp với hàm IF

Ví dụ 1: Sử dụng hàm OR trong Excel để kiểm tra

Ta có bảng sau, bộc lộ số lượng học viên các tháng và số lượng học viên đã triển khai xong khóa học qua các tháng. Bây giờ hãy sử dụng công thức OR để kiểm tra :

/Vi-du-ham-or-trong-excel-4.jpg
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel

Giải thích như sau :
= OR ( A2 = ” Bói Tarot “, A2 = ” Tự học Yoga ” )
Sẽ trả về : TRUE nếu A2 chứa ” Bói Tarot ” hoặc ” Tự học Yoga “, FALSE nếu không có giá trị nào
= OR ( B2 > = 1000, C2 > = 900 )
Sẽ trả về : TRUE nếu B2 lớn hơn hoặc bằng 1000 hoặc C2 lớn hơn hoặc bằng 900, FALSE nếu không .

Ta nhập công thức tại ô D2 và E2 sau đó kéo rê chuột đến những ô cần điền kết quả, ta có kết quả như dưới đây.

– Công thức 1: =OR(A2=”Bói Tarot”, A2=”Tự học Yoga”)

/Vi-du-ham-or-trong-excel-4.jpg
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel

– Công thức 2: =OR(B2>=1000, C2>=900)

/Vi-du-ham-or-trong-excel-4.jpg
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel

Ví dụ 2: Kết hợp hàm OR và hàm IF để kiểm tra 

Kết hợp OR và hàm IF : Ta vẫn sử dụng số liệu ở ví dụ 1
Giải thích như sau :
= IF ( OR ( B2 > 1000, C2 > 900 ), ” Kết quả Tốt “, ” Kết quả chưa tốt ” )
Công thức trả về ” Kết quả tốt ” nếu một số ít trong ô B2 lớn hơn 1000 hoặc số trong C2 lớn hơn 900, ” Kết quả không tốt ” nếu không .

/Vi-du-ham-or-trong-excel-4.jpg
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel

Ngoài những ví dụ mà Unica đã san sẻ, nếu bạn đọc muốn tìm hiểu và khám phá cụ thể hơn nữa về cách sử dụng hàm OR trong Excel thì hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm nội dung Video bài giảng sau :

Hướng dẫn cách sử dụng hàm OR trong Excel
Vậy là trên đây tất cả chúng ta đã nắm rõ về hàm OR trong Excel. Các bài tiếp theo tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá thêm về hàm AND, NOT, XOR các bạn nhé !

Xem ngay: Trọn bộ khóa học tin học văn phòng từ giảng viên hàng đầu Việt nam: Xem tại đây

Chúc các bạn thành công xuất sắc !

>> Xem thêm: Cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

Đánh giá :

Tags:

Excel

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tin Học

Viết một bình luận