Cách dùng have has trong tiếng Anh và bài tập mẫu – Wiki Tiếng Anh

Cách dùng have has trong tiếng Anh như thế nào? Khi nào dùng havehas? Bài tập về dạng này làm có khó không? Cùng Wiki tiếng Anh đi tìm hiểu câu trả lời qua bài viết sau để hiểu rõ hơn về cách dùng của chúng nhé!

cách dùng have has

Khi nào dùng have và has?

Đầu tiên để có thể biết được cách sử dụng havehas, cần phải nắm vững được cách sử dụng 3 ngôi trong tiếng Anh. Đây là yếu tố để giúp bạn dễ dàng xác định khi nào dùng have và khi nào dùng has. Ba ngôi sẽ được chia làm 2 loại số ít và số nhiều lần lượt như sau:

 • Số ít: Ngôi thứ nhất (I), ngôi thứ hai (You), ngôi thứ ba số ít (He, She, It).
 • Số nhiều: Ngôi thứ nhất (We), ngôi thứ hai (You), ngôi thứ ba số nhiều (They, …)

Khi chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít chúng ta sẽ dùng HAS và những trường hợp còn lại thì sẽ dùng HAVE.

Ngôi Ngôi thứ nhất số ít Ngôi thứ nhất số nhiều Ngôi thứ 2 Ngôi thứ 3 số ít Ngôi thứ 3 số nhiều
Đại từ nhân xưng I We You He, She, It They
Ý Nghĩa Tôi, ta, mình, tớ… Chúng tôi, chúng ta, chúng mình,… Bạn, cậu, các bạn, các cậu, chúng mày, các ông, các bà,… Anh ấy, cô ấy, ông ấy, bà ấy, hắn, nó,… Họ, bọn họ, bọn nó, bọn chúng, chúng nó, bọn kia,…

Cách xác định các ngôi thứ trong tiếng Anh để dùng have has

 • Ngôi thứ nhất: I, We dùng để đại diện cho bản thân người đang nói: tôi, chúng tôi, chúng ta…
 • Ngôi thứ hai: You được dùng trong câu khi bạn muốn nhắc tới người đối diện trong cuộc hội thoại. You dùng ở cả dạng số ít và số nhiều. Chính vì thế you có thể dịch với nhiều nghĩa như bạn, các bạn, mày, chúng mày, anh, chị, các cô, các bác,… .
 • Ngôi thứ ba: He, she, it, they… dùng để nhắc đến một người khác, sự vật khác không có mặt trong cuộc nói chuyện nhưng lại được người nói đề cập đến.

Cách dùng have has phân biệt qua chủ ngữ

CÁCH DÙNG HAVE

Have sẽ được sử dụng trong câu với các ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai ngôi thứ ba số nhiều.

I / You / We / They + have

Ví dụ :

 • I have a dog. Tôi có một con chó.
 • We have breakfast at 8.00 a.m. Chúng tôi có bữa sáng lúc 8 giờ.
 • They have many books. Các bạn ấy có rất nhiều sách.

Bên cạnh đó nếu trong câu có chủ ngữ số nhiều từ 2 danh từ trở lên thì cũng sử dụng haveVí dụ : Jake and John have a headache. Jake and John bị đau đầu .

CÁCH DÙNG HAS

Ngược lại với have thì has chỉ sử dụng với các chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít.

He / She / It + has

Ví dụ :

 • He has a good friend. Anh ta có một người bạn tốt.
 • She has two cats and one dog. Cô ấy có một con mèo và một con chó.

Bên cạnh đó nếu trong câu có chủ ngữ là một danh từ số ít thì ta cũng sử dụng hasVí dụ : John has a pen. John có một cây bút .cách dùng have và hasCách dùng have và has

Lưu ý để dùng have has đúng cách

Một số trường hợp khác về chủ ngữ Open trong câu :

Nếu câu xuất hiện chủ ngữ là một tên riêng, ta coi đó bằng với “he, she, it”, khi đó sẽ dùng has.

Ví dụ : Lan has a very beautiful dress. Lan / Cô ấy có một chiếc đầm rất đẹp .

Nếu chủ ngữ có từ hai tên riêng trở lên, ta coi chủ ngữ câu bằng với “they”, nên động từ sẽ là have.

Ví dụ : Nam and Phong have the same favourite football player. Nam và Phong có cùng một cầu thủ yêu quý .

Chủ ngữ số nhiều có thể là ngôi thứ nhất đi kèm với một hay nhiều tên riêng, khi đó ta coi chủ ngữ bằng với “we” – Ngôi thứ nhất số nhiều, khi đó động từ sẽ là have. (Lưu ý, trong tiếng Anh người ta thường nhắc đến người khác trước rồi mới đến mình – You and I…)

Ví dụ : Sandy and I have the same birthday. Sandy và tôi có cùng ngày sinh nhật .

Những trường hợp hay dùng Have has

Have/has ở trên là ta đang dùng như dạng động từ chính, với nghĩa là ““. Khi ở dạng câu hỏi hoặc phủ định sẽ cần mượn trợ động từ:

Ví dụ: Do you have free time? (Bạn có thời gian rảnh không?)
We don’t have enough space for a new table. (Chúng tôi không có đủ chỗ cho một cái bàn mới.)
Does she have two sisters? No, she doesn’t. She only has one sister.
(Cô ấy có hai em gái phải không? Không. Cô ấy chỉ có một em gái.)

Ngoài ra, trong tiếng Anh người ta còn dùng have got/has got cũng có nghĩa là ““. Nhưng khác với have/has, khi ở dạng câu hỏi và phủ định không cần trợ động từ mà sẽ dùng chính have/has để đảo ra đầu câu hoặc thêm not vào sau:

Ví dụ: Have you got free time?
We haven’t got enough space for a new table.
Has she got two sisters? No, she hasn’t. She only has got one sister.

Bên cạnh đó, bạn còn hay gặp have/has trong thì thì hiện tại hoàn thànhhiện tại hoàn thành tiếp diễn với công thức have/has + V3/ed.

Trong toàn bộ các trường hợp dùng have / has trên thì cách phân biệt khi nào dùng have / has đều vận dụng giống nhau như phần trên đã đề cập đến .

Bài tập về have và has

Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng have, has

 1. I ___ blond hair and blue eyes.
 2. Ann ___ to go home now.
 3. Mr. Scotford ___ two brothers.
 4. They ___ two cats and three rabbits.
 5. The man next door ___ had an accident.
 6. The new supermarket ___ everything.
 7. ___ you heard about my new job?
 8. Mr. and Mrs. Smith and their son ___ gone to Sweden for the week.
 9. The tomatoes ___ grown quickly this year.
 10. The lettuce ___ grown quickly too.
 11. ___ your father got a nice car?
 12. ___ you bought a camera?
 13. ___ she got many friends?
 14. ___ your mother got blue eyes?
 15. ___ you got a ticket?
 16. ___ they got any children?
 17. ___ he learnt how to use it yet?
 18. ___ we been there before?
 19. ___ my number been called yet?
 20. ___ you sold out of vanilla ice cream?

4.7 / 5 – ( 11 bầu chọn )

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tiếng Anh

Viết một bình luận