Phân biệt cấu trúc how many và how much dễ dàng nhất – Step Up English

4.8 (95.1%)

392

votes

Khi học tiếng Anh với các chủ đề liên quan thực tiễn, chắc hẳn bạn đã bắt gặp rất nhiều tình huống giao tiếp khi mua hàng và trao đổi về giá cả. Một trong những cách để hỏi về số lượng và giá được dùng nhiều nhất chính là cấu trúc how many và how much. Hãy cùng Step Up tìm hiểu chi tiết cách sử dụng hai cấu trúc này và luyện tập ngay qua một số bài tập sau đây nhé.

1. Cấu trúc how many và cách dùng

Khi muốn hỏi về giá hay số lượng của một thứ gì đó, thì chúng ta sẽ dùng hai cấu trúc how many và how much. Tuy nhiên, làm thế nào để sử dụng đúng hai cấu trúc này? Đầu tiên hãy cùng tìm hiểu chi tiết cách sử dụng cấu trúc how many nhé!

Cấu trúc how many là gì ?

– Cấu trúc how many mang nghĩa là “bao nhiêu”, được dùng trong tiếng Anh để hỏi về số lượng của một vật nào đó.

– Cấu trúc how many chỉ áp dụng được cho danh từ đếm được, và theo sau How many phải là danh từ đếm được số nhiều.

Ví dụ :

 • How many applesare there in the box ? ( Có bao nhiêu quả táo trong hộp ? )

 • How many pensdo you have ? ( Bạn có bao nhiêu chiếc bút ? )

cách dùng how many

Cách dùng cấu trúc how many

Trong tiếng Anh, cấu trúc how many được sử dụng với mẫu cấu trúc và câu trả lời như sau:

1. Cấu trúc how many đi với động từ “ to be ”

Cấu trúc :

How many + danh từ đếm được số nhiều (Plural Noun) + are there?

→ There is/ There are + từ chỉ số lượng

Ví dụ :

 • How many desks are there in your house ? ( Có bao nhiêu cái bàn trong nhà bạn ? )

→ There is one. ( Có 1 cái. )

 • How many laptopsare there in the shop ? ( Có bao nhiêu cái máy tính ở shop ? )

→ There are five. ( Có 5 cái. )

[MIỄN PHÍ]

1000 Khoá Phát âm IPA trên App Hack Não Pro – Nắm chắc 90% tất cả phiên âm quan trọng nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đã tự tin mở miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.

HNNP dai

2. Cấu trúc how many với động từ thường

Cấu trúc :

How many + danh từ đếm được số nhiều + do/ does/ did + S + have?

→ S + V + từ chỉ số lượng

Ví dụ :

 • How many booksdo you want to buy ? ( Bạn muốn mua bao nhiêu quyển vở ? )

→ I want to buy five books. ( Tôi muốn mua 5 cuốn. )

 • How many eggsdoes your mother need ? ( Mẹ của bạn cần bao nhiêu trứng ? )

→ She needs a dozen. ( Mẹ tôi cần một tá trứng. )
[ FREE ]Download Ebook Hack Não Phương Pháp –

Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này. 

2. Phân biệt cấu trúc how many và how much

Đều mang nghĩa là bao nhiêu, nhưng cấu trúc how much trong tiếng Anh chỉ áp dụng cho danh từ không đếm được (Uncountable Noun).

1. Cấu trúc how much với động từ to be

Cấu trúc :

How much + danh từ không đếm được (uncountable noun) + is there?

→ There is/ are + từ chỉ số lượng

Ví dụ :

 • How much milk is there in the fridge ? ( Có bao nhiêu sữa trong tủ lạnh ? )

→ There are three bottles. ( Có 3 bình. )

 • How much bread is there in the box ? ( Có bao nhiêu bánh mì trong hộp ? )

→ There is one loaf. ( Có 1 ổ bánh mì )

2. Cấu trúc how much đi với động từ thường

Cấu trúc :

How much + danh từ không đếm được (uncountable noun) + do/does/ did + S + V?

→ S + V + Từ chỉ số lượng

Ví dụ :

 • How much breaddo you want ? ( Bạn muốn bao nhiêu bánh mì ? )

→ I want three loaves of bread. ( Tôi muốn có 3 ổ bánh. )

 • How much rice does Min need ? ( Min cần bao nhiêu gạo ? )

→ She needs 3 kilos. ( Cô ấy cần 3 kg. )

cấu trúc how much

Ngoài cách sử dụng để hỏi về số lượng như cấu trúc how many, cấu trúc how much còn được sử dụng để hỏi về giá cả.

3. Cấu trúc how much hỏi giá với động từ to be

Cấu trúc :

How much + is/are + S?: …. có giá là bao nhiêu?

→ S + is/are + giá tiền

Ví dụ :

 • How muchis this hat ? ( Chiếc mũ này có giá bao nhiêu )

→ It is USD 40. ( Nó có giá 40 đô. )

 • How muchis that desk. ( Cái bàn này bao nhiêu tiền vậy ? )

→ It is 500.000 VND. ( Nó có giá 500.000 VNĐ )

App dai

4. Cấu trúc how much hỏi giá với động từ thường

Cấu trúc :

How much + do/does + S + cost?: … có giá là bao nhiêu?

→ S + cost/costs + giá tiền

Cấu trúc how much hỏi giá

Ví dụ :

 • How muchdoes this máy tính cost ?

→ It costs USD 4000. ( Nó có giá 4000 đô. )

 • How muchdoes dress cost ?

→ It costs USD 100. ( Nó có giá 100 đô. )
[ FREE ]Download Ebook Hack Não Phương Pháp –

Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

3. Bài tập cấu trúc how many và how much

Để tổng hợp lại kiến thức về cấu trúc how many và how much vừa học ở trên, chúng ta hãy luyện tập qua một số bài tập ngay sau nhé.

Bài 1: Điền How many hoặc How much vào chỗ trống thích hợp:

 1. … … … … … … … milk is there in the fridge ?
 2. … … … … … … … apples do you want ?
 3. … … … … … … … languages can you speak ?
 4. … … … … … … … girls are there in your class ?
 5. . … … … … … … … .. pens are there in your bag ?
 6. … … … … … … … water do you drink everyday ?
 7. … … … … … … … kilos of rice does your mother need ?
 8. … … … … … … … loaves of bread does she want ?

Đáp án:

 1. How much
 2. How many
 3. How many
 4. How many
 5. How many
 6. How much
 7. How many
 8. How many

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau

1. ________ bread does your mother want ?
A. How much B. how many C. how D. how long
2. ________ bananas do you want ?
A. How often B. How many C. How much D. How
3. ________ eggs does your sister want ? – A dozen .
A. How much B. How many C. How D. What
4. There are ________ things to do here
A. many B. much C. a lot D. little
5. This máy tính ________ $ 800 .
A. cost B. costs C. is costing D. costing

Đáp án

 1. A
 2. B
 3. B
 4. A

 5. B

sách Hack Não Ngữ PhápApp Hack Não PROXem thêm các chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong thi tuyển và tiếp xúc được trình diễn cụ thể trong bộ đôivàTÌM HIỂU NGAY

Trên đây là bài viết chia sẻ kiến thức chi tiết nhất về cấu trúc how many và how much. Hy vọng qua bài viết bạn đã nắm chắc kiến thức chủ đề ngữ pháp này cũng như tự tin sử dụng chúng trong giao tiếp hằng ngày. Đừng quên chờ đợi những chia sẻ hữu ích tiếp theo từ Step Up nhé. Chúc bạn thành công!

Comments

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tiếng Anh

Viết một bình luận