CẤU TRÚC IN ORDER TO VÀ SO AS SO TRONG TIẾNG ANH GIAO TIẾP

in order to

Cấu trúcvà so as to trong tiếng Anh được sử dụng để giới thiệu mục đích của hành động. Cấu trúc này được sử dụng nhiều trong ngữ pháp tiếng Anh lẫn tiếng Anh giao tiếp hàng ngày.

Bài viết dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn đơn cử nhất về cấu trúc in order to trong tiếng Anh gồm : Lý thuyết, ví dụ, bài tập thực hành thực tế .

Hãy cùng theo dõi từng phần của bài học hôm nay nhé.Tiếng Anh giao tiếp Langmaster theo dõi từng phần của bài học hôm nay nhé.

CẤU TRÚC IN ORDER TO; SO AS TO TRONG TIẾNG ANH

I – Cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh – Ý nghĩa và Cách dùng

Cấu trúc In order to và so as to có nghĩa là “để, để mà”, được dùng trong câu để giới thiệu về mục đích của hành động được nhắc đến ngay trước đó.

Ví dụ :

– I study English in order to speak to my English friend. ( Tôi học tiếng Anh để trò chuyện với người bạn đến từ Anh. )

– She works hard so as to have a better life in the future. ( Cô ấy thao tác cần mẫn để có được đời sống tốt hơn trong tương lai. )

II – Cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh

1. Cấu trúc in order to và so as to – Khi mục đích của hành động hướng tới chính chủ thể của hành động được nêu ở phía trước

S + V + in order / so as + ( not ) + to + V … .

Tình huống 1: I worked hard. I wanted to pass the test.  (Tôi học hành chăm chỉ. Tôi muốn đỗ kỳ thi.)

=> I worked hard so as to pass the test. ( Tôi học tập chịu khó để đỗ kỳ thi. )

Tình huống 2 :I worked hard. I didn’t want to fail the test.  (Tôi học hành chăm chỉ. Tôi không muốn trượt kỳ thi.)

=> I worked hard in order not to fail the test. ( Tôi học tập cần mẫn để không trượt kỳ thi. )

2 .Cấu trúc in order to-Khi mục đích hành động hướng tới đối tượng khác

S + V + in order + for O + ( not ) + to + V … .

Tình huống : She works hard. She wants her kid to have a better life. ( Cô ấy thao tác siêng năng. Cô ấy muốn con mình có đời sống tốt hơn. )

=> She works hard in order for her kid to have a better life. ( Cô ấy thao tác cần mẫn để con cô ấy có đời sống tốt hơn. )

3.  Một vài lưu ý vềcấu trúc so as to/in order to trong tiếng Anh.

– Cấu trúc in order to / so as to chỉ vận dụng được khi 2 chủ từ 2 câu giống nhau

– Bỏ chủ từ câu sau bỏ các chữ want like hope … giữ lại từ động từ sau nó .

Ví dụ :

I study hard. I want to pass the exam .

-> I study hard in order to pass the exam .

III – Một số cấu trúc tương đương với cấu trúc in order to trong tiếng Anh

1. To + V

Ví dụ :

I worked hard so as to pass the test .

= I worked hard to pass the test. ( Tôi học tập siêng năng để đỗ kỳ thi. )

* * Tuy nhiên, không dùngnot + to V thay thế cho in order/ so as + not to V.

2. So that

S + V + so that S + can / could / will / would ( not ) + V .

Ví dụ :

She works hard in order for her kid to have a better life .

= She works hard so that her kid will have a better life. ( Cô ấy thao tác cần mẫn để con cô ấy có đời sống tốt hơn. )

BÀI TẬP CẤU TRÚC In order to và so as to trong tiếng Anh

Viết lại câu với cấu trúc in order to / so that trong tiếng Anh

1. He opened the window. He wanted to let fresh air in .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. I took my camera. I wanted to take some photos .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. He studied really hard. He wanted to get better marks .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Jason learns Chinese. His aim is to work in Nước Trung Hoa .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. I’ve collected money. I will buy a new car .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Many people left Turkey in 1960 s. They wanted to find jobs in Germany .

……………………………………………………………………………………………………………………………..

7. She attends to a course. She wants to learn chess .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Linda turned on the lights. She wanted to see better .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. I will come with you. I want to help you .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. We are going to cinema. We will watch a horror film .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. You must take your umbrella so that you won’t get wet .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12. He waited at the counter. He wanted to see her .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. We all put on our coats. We were feeling cold .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

14. She’s studying because she wants to become a very important person in life .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. I didn’t want to see them, so I didn’t open the door .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16. We went on with the khuyến mãi because we didn’t want to leave them high and dry at the last minute .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17. I would like to take tomorrow off, as I want to accompany my husband to the doctor .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18. They went on a hunger strike because they wanted to get better conditions in gaol .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

19. They bought a country pad because they wished to have some peace and quiet .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

20. I’ve just bought a CD player, since I want to give it to my daughter for her birthday .

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là những kỹ năng và kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc in order to trong tiếng Anh. Hi vọng những kiến thức và kỹ năng này sẽ giúp bạn tự tin hơn khi làm các bài tậpngữ pháp tiếng Anh toàn tập.
Xem thêm 27 từ muốn học tiếng Anh thì phải đọc được:

Langmaster

chúc bạn học tiếng Anh thành công!

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tiếng Anh

Viết một bình luận