Tất tần tật về cấu trúc Insist [Ví dụ chi tiết]

Photo of author

2.7 (54.61%)

219

votes

Hãy tưởng tượng trường hợp bạn nhất quyết phải triển khai điều gì đó bất kể ai ngăn cản, thì bạn sẽ dùng cấu trúc nào trong tiếng Anh nhỉ ? Sự nhấn mạnh vấn đề, quả quyết và có phần “ cứng đầu ” này sẽ được truyền tải bằng cấu trúc insist đó. Nghĩa đơn cử và cách dùng cấu trúc Insist như thế nào, hãy mày mò trong bài viết sau đây .

1. Insist nghĩa là gì ?

Trong tiếng Anh, động từ insist mang nghĩa nhấn mạnh, nhất quyết, đòi hỏi (làm việc gì đó), thể hiện một nhu cầu mạnh mẽ hoặc ý kiến vững chắc, đặc biệt là khi có người khác không đồng ý với ý kiến của người nói.

cau truc insist

Ví dụ :

 • He insisted on waiting for her until she came .

Anh ấy khăng khăng đợi cô ấy cho đến khi cô ấy đến .

 • My father insists that he do all the housework today .

Bố tôi nhấn mạnh vấn đề rằng ông ấy sẽ làm hàng loạt việc nhà ngày thời điểm ngày hôm nay .

 • They insisted that all swear words be deleted from the book .

Họ nhất quyết muốn rằng tổng thể từ chửi thề phải được xóa khỏi sách .

 • The manager insisted on John’s ability to learn .

Người quản trị nhấn mạnh vấn đề ( tin rằng ) năng lực học hỏi của John .

 • Why do you insist on this possibility ?

Tại sao bạn quả quyết về năng lực này ?

[MIỄN PHÍ]

1000 Khoá Phát âm IPA trên App Hack Não Pro – Nắm chắc 90% tất cả phiên âm quan trọng nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đã tự tin mở miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.

2. Cấu trúc insist và cách dùng

Cấu trúc insist có hai cách dùng trong tiếng Anh, đó là insist on và insist that. Khi câu có hai chủ ngữ khác nhau, ta nhất định phải dùng insist that thì mới bộc lộ được rõ nghĩa .
Tùy vào ngữ cảnh của câu, ta sẽ dịch và hiểu câu văn với cấu trúc insist sao cho hài hòa và hợp lý nhất. Điều này hoàn toàn có thể được rèn luyện nhanh nhất bằng cách tiếp xúc nhiều với tiếng Anh, như xem phim tiếng Anh, nghe nhạc, …

cau truc insist

Cấu trúc insist on

Cấu trúc :

Insist on something ( Noun / Noun Phrase / V-ing )
Nhấn mạnh, khăng khăng về điều gì đó

Ví dụ :

 • John insisted on the necessity of learning English .

John nhấn mạnh vấn đề tầm quan trọng của việc học tiếng Anh .

 • They insist on their innocence, but the police don’t believe them .

Họ khăng khăng là họ vô tội, nhưng công an không tin họ .

 • Lisa insisted on going to the mall to buy new clothes .

Lisa khăng khăng đến TT thương mại để mua quần áo mới .

 • My brother insisted on driving me to that party .

Anh trai tôi khăng khăng đòi đưa tôi đến bữa tiệc đó .

 • Did you insist on the fact that you bought this cake ?

Bạn có quả quyết rằng bạn mua chiếc bánh này không ?

HNNP dai

Cấu trúc insist that

Cấu trúc :

Insist that someone do something
( Insist + S + V-inf )
Quả quyết, nhấn mạnh vấn đề ai làm gì

Ví dụ :

 • Do you insist that Jack do nothing wrong ?

Bạn có quả quyết rằng Jack không làm gì sai không ?

 • I insist that we need to hire more employees .

Tôi khẳng định chắc chắn rằng tất cả chúng ta cần thuê thêm nhân viên cấp dưới .

 • The kid insisted that his mom stay at home .

Cậu bé khăng khăng đòi mẹ cậu ấy ở nhà. 

 • Anya insists that his young brother not break the fence .

Anya khăng khăng rằng em trai cô ấy không làm hỏng hàng rào .

 • Please come with us. – OK, if you insist .

Hãy đến với chúng tôi. – Được thôi, nếu bạn nhất quyết vậy .
Hãy ghi nhớ rằng mệnh đề sau That trong cấu trúc insist ta để động từ dạng nguyên thể ( không chia ) dù câu nói ở hiện tại hay quá khứ .
Như ở trên ta thấy động từ “ do ”, “ need ”, “ stay ” đều ở dạng V-inf .
Tuy nhiên trong văn nói, đặc biệt quan trọng với thì quá khứ và động từ to be, mệnh đề that cũng thường được chia theo quá khứ .
Ví dụ :

 • He insisted ( that ) he was innocent .

Anh ấy quả quyết là anh ấy vô tội .

 • Paul still insists ( that ) he did nothing wrong .

Paul vẫn cho rằng anh ấy đã không làm gì sai .

[MIỄN PHÍ]

1000 Khoá Phát âm IPA trên App Hack Não Pro – Nắm chắc 90% tất cả phiên âm quan trọng nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đã tự tin mở miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.

3. Bài tập cấu trúc insist

Bạn đã hiểu rõ hơn về cấu trúc insist rồi đó. Hãy làm bài tập nhỏ dưới đây để ghi nhớ kỹ năng và kiến thức này lâu hơn nhé .

cau truc insist

Bài 1 : Chọn đáp án đúng

1. They insisted she _____ the party
A. attended B. attends C. to attend D. attend
2. He insists on _____ buying this new Iphone .
A. goes B. going C. to go D. went
3. Why do you insist that Jennie _____ this cake ?
A. make B. makes C. making D. made
4. He insists _____ going to the zoo .
A. at B. in C. to D. on
5. We insist _____ we love this movie .
A. there B. this C. that D. there

Đáp án:

 1. D
 2. B
 3. A
 4. D
 5. C

app vua

Bài 2 : Đặt câu với cấu trúc insist

 1. Bạn có nhất quyết rằng toàn bộ yếu tố đều là của bạn không ?
 2. Người trưởng nhóm quả quyết rằng đã có điều gì xấu xảy ra .
 3. Chúng tôi khăng khăng đòi đi biển tháng tới .
 4. Họ nhất quyết tham gia cuộc thi này mặc dầu họ chưa rèn luyện nhiều .
 5. Tôi muốn sống ở thành phố, nhưng cha mẹ tôi khăng khăng sẽ tới một thị xã nhỏ ở miền quê .

Đáp án

 1. Do you insist that the problems are / be all yours ?
 2. The leader insisted that something bad happened / happen .
 3. We insisted on going to the beach this month .
 4. They insist on joining this competition though they don’t practice much.

 5. I want to live in the city, but my parents insist on coming to a small town in the countryside .

sách Hack Não Ngữ PhápApp Hack Não PROXem thêm các chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong thi tuyển và tiếp xúc được trình diễn cụ thể trong bộ đôivàBài viết trên đây đã tổng hợp kỹ năng và kiến thức về cấu trúc insist và cách dùng của insist. Cấu trúc này được sử dụng một cách phong phú và linh động trong tiếng Anh, các bạn nên chú ý để sử dụng sao cho thật đúng mực nhé. Step Up chúc các bạn hoàn toàn có thể nhanh gọn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình .

Comments

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tiếng Anh

Viết một bình luận