4 Cách Dùng NEITHER Trong Tiếng Anh – TiengAnhOnLine.Com

Photo of author

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

4 Cách Dùng NEITHER Trong Tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như : too, also, so, so that, so … that, either, neither, as, like, enough … Trong bài này, ta xem xét Cách dùng NEITHER trong tiếng Anh .

Ý NGHĨA CỦA NEITHER:

NEITHER có nghĩa CŨNG KHÔNG hoặc KHÔNG CÁI/CON/NGƯỜI NÀO TRONG HAI CÁI/CON/NGƯỜI hoặc “KHÔNG …CŨNG KHÔNG…” trong cấu trúc “NEITHER…NOR…”.

Ví dụ:

 • A:I don’t speak japanese. (tôi không biết nói tiếng Nhật)
 • B:Neither do i. (Tôi cũng không)
 • Life is neither good nor bad. (Cuộc đời không tốt cũng không xấu)

CÁCH DÙNG:

Cách dùng 1: NEITHER + TRỢ ĐỘNG TỪ + CHỦ NGỮ.

+ Cách dùng này dùng trong văn nói để phụ hoa theo ý của một câu nói phủ định đã được nói trước đó .
+ Trợ động từ hoàn toàn có thể là AM / IS / ARE hay DO / DOES hay DID hay HAVE / HAS, hay HAD hay CAN / COULD / MAY / MIGHT / WOULD / SHOULD tùy theo thì được sử dụng trong câu trước câu có NEITHER .

Ví dụ:

 • A:I don’t smoke. (tôi không hút thuốc)
 • B:Neither do i. (Tôi cũng không)
 • A:I am not stupid. (Tao đâu có ngu)
 • B:Neither am i. (Tao cũng đâu có ngu)
 • A:I didn’t break the window. (Con đâu có làm bể cửa sổ)
 • B:Neither did i. (Con cũng đâu có làm bể cửa sổ)

Cách dùng 2. NEITHER + DANH TỪ SỐ ÍT: không cái nào trong số hai cái

Ví dụ:

Cách dùng 3. …NEITHER … NOR…  (“KHÔNG …CŨNG KHÔNG…”)

Giữa NEITHER và NOR hoàn toàn có thể là DANH TỪ hoặc ĐỘNG TỪ hoặc TÍNH TỪ HOẶC TRẠNG TỪ

Ví dụ:

 • Neither Alice nor Mary is good at painting. (Hai người Alice và Mary không ai vẽ đẹp cả)
 • He speaks neither English nor French (Anh ấy không biết nói tiếng Anh cũng không biết nói tiếng Pháp)
 • We brought neither coffee nor tea. (Chúng tôi không đem theo trà cũng không đem theo cà phê)

Cách dùng 4. NEITHER OF + DANH TỪ SỐ NHIỀU hoặc ĐẠI TỪ TÂN NGỮ SỐ NHIỀU

Lưu ý : danh từ số nhiều phải được xác định bằng THE hoặc tính từ sở hữu

Ví dụ:

 • (Cha và mẹ tôi không ai sống chung với tôi)
 • (Hai chị tôi không ai có gia đình cả)
 • has any money. (Hai người chúng tôi không ai có đồng nào cả)

Như vậy chúng ta đã học xong 4 cách dùng của NEITHER trong tiếng Anh. 

Chúc các bạn học tốt. Nếu có thắc mắc nào, vui lòng để lại comment hoặc gửi câu hỏi về cho TiengAnhOnline.Com

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tiếng Anh

Viết một bình luận