Tự tin giao tiếp tiếng Anh với cấu trúc “suggest”

Photo of author

– She suggested some milk with bread for breakfast. ( Cô ấy gợi ý một chút ít sữa với bánh mì cho bữa sáng ) .
– He suggested a tuy nhiên of his favorite singer. ( Anh ấy yêu cầu một bài hát của ca sĩ anh yêu dấu )
– Trong trường hợp muốn đề cập đến đối tượng người dùng nhận được lời đề xuất, ta dùng “ suggest smt to sb ” .

Ví dụ :

My teacher suggested a course I could sign up for at the end of the year .

=> My teacher suggested a course to me which I could sign up for at the end of the year .

( Giáo viên của tôi đề xuất kiến nghị cho tôi 1 khóa học mà tôi hoàn toàn có thể ĐK vào cuối năm. )

Can you suggest a good dictionary to me ? ( Bạn hoàn toàn có thể gợi ý một cuốn từ điển tốt cho tôi được không ? )

She suggested an amazing book to him. ( Cô ấy gợi ý một cuốn sách hay cho tôi ) .

HỌC TIẾNG ANH “TỪ MẤT GỐC ĐẾN BỨT TỐC”: CLICK HERE

Cấu trúc 2: Suggest + that-clause (Suggest + mệnh đề “that”)

Khi đưa ra 1 đề xuất kiến nghị, quan điểm, ta hoàn toàn có thể sử dụng mệnh đề “ that ” theo sau động từ suggest. Trong những trường hợp không sang trọng và quý phái, ta hoàn toàn có thể bỏ “ that ” ra khỏi mệnh đề .

Ví dụ:

– I suggest ( that ) we go out to have dinner. I know a very good restaurant .

( Tôi đề xuất tất cả chúng ta ra ngoài ăn tối. Tôi biết 1 nhà hàng quán ăn rất ngon. )

– He suggested ( that ) everybody go camping in the next summer. ( Anh ấy gợi ý mọi người hoàn toàn có thể đi cắm trại vào mùa hè tới ) .

– They suggest ( that ) all pages are numbered from 1 to 20. ( Họ đề xuất các trang phải được đánh số từ 1 đến 20 ) .

*** Chú ý: Trong trường hợp dùng mệnh đề “that” thì động từ theo sau luôn ở dạng nguyên mẫu không “to”.

Ví dụ:

     – The doctor suggests that he (should) lose some weights. (Bác sĩ khuyên anh ấy nên giảm cân).

=> Chủ ngữ là he nhưng động từ lose không chia .

– Her doctor suggested that she should reduce her working hours and take more exercise ( Bác sĩ khuyên cô ấy nên thao tác ít lại và tập thể dục nhiều hơn ) .

– They suggested that I ( should ) practice speaking English more. ( Họ gợi ý rằng tôi nên tập nói tiếng Anh nhiều hơn ) .

Cấu trúc 3: Suggest + V-ing

Chúng ta hoàn toàn có thể dùng V-ing theo sau động từ suggest khi đề cập đến 1 hành vi nhưng không nói đơn cử ai sẽ làm hành vi đó .

Ví dụ:

     – He suggested travelling together for safety, since the area was so dangerous.

( Anh ấy đề xuất kiến nghị nên đi du lịch cùng nhau cho bảo đảm an toàn vì khu vực đó rất nguy hại. )

– I suggested going swimming in summer. ( Tôi yêu cầu đi bơi vào mùa hè ) .

– She suggested reading more books to broaden the mind. ( Cô ấy đề xuất kiến nghị nên đọc nhiều sách hơn để lan rộng ra kỹ năng và kiến thức ) .

Cấu trúc 4: Suggest + wh-question word (Suggest + từ để hỏi)

Chúng ta cũng có thể dùng những từ để hỏi như where, what, when, who, how theo sau động từ suggest.

Ví dụ:

     – Could you

suggest where I might be able to buy a nice T-shirt for my boyfriend?

( Bạn hoàn toàn có thể gợi ý cho tôi 1 chỗ để tôi hoàn toàn có thể mua 1 cái áo phông thun thật đẹp cho bạn trai của tôi không ? )

Could you suggest where we can eat dinner tonight? (Bạn có thể gợi ý xem tối nay ta ăn tối ở đâu được không?

* * * Chú ý :

KHÔNG dùng to_V sau suggest:

Ví dụ:

– She suggests having the car repaired as soon as possible .

     – She suggests to have the car repaired as soon as possible .

( Cô ấy đề xuất được sửa xe càng sớm càng tốt ) .

Ngoài nghĩa đề xuất, đề nghị thì động từ suggest còn có nghĩa là “ám chỉ” (=imply).

Ví dụ:

– Are you suggesting ( that ) I’m lazy ? ( Anh ám chỉ tôi lười biếng phải không ? )

Cụm từ suggest itself to somebody nghĩa là chợt nảy ra điều gì.

Ví dụ :

– A solution immediately suggested itself to me. ( Tôi chợt nghĩ ra 1 giải pháp. )

II. Cách dùngcấu trúc suggest

Cấu trúc suggest thường được dùng trong 5 trường hợp sau :

1 .Cấu trúc suggest + gerund được dùng chủ yếu trong những tình huống trang trọng, để nói chung chung, không ám chỉ một người cụ thể nào

Ví dụ: “Why suggest going to Yellowstone in August when the park is the most jammed?”

( Sao lại khuyên đến Yellostone vào tháng tám khi khu vui chơi giải trí công viên này đông nghịt người ? )

Cũng dùng cấu trúc này khi muốn nhấn mạnh vấn đề điều mình ý kiến đề nghị, chứ không phải để nhấn mạnh vấn đề người triển khai hành vi trong lời đề xuất ấy :

” He also suggests going with your mother to her appointments. “

( Anh ấy cũng khuyên nên đi với mẹ đến chỗ hẹn hò với cô ta. )

Đôi khi người viết hoặc người nói muốn tránh ám chỉ người đọc là người có yếu tố, vì vài lời đề xuất hoàn toàn có thể làm người nghe xấu hổ mà ta dùng cấu trúc suggest + gerund :

– ” We suggest planning ahead. “

( Chúng tôi đề xuất nên lập kế hoạch trước. )

Trong mọi ví dụ bên trên, người nói tránh không muốn nói ” I suggest ( that ) you … ” vì không muốn ý niệm rằng chính bạn, người đọc, là người bị ảnh hưởng tác động đến yếu tố đang đề cập đến, để tránh không làm người đọc giận .

Thông thường cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh suggest + gerund dùng trong văn viết, vì văn viết thường sang chảnh hơn văn nói .

Nguồn ảnh ( internet )

2. Dùng cấu trúc “suggest that S + V” khi muốn khuyên thẳng thừng một người hoặc một nhóm người cụ thể.

Ví dụ: bác sĩ nói với bệnh nhân:

“I suggest that you do more exercise to keep your blood pressure down.”

( đề xuất ông bà nên tập thể dục nhiều hơn để giảm huyết áp )

“We suggest that the ruling party act more decisively in order not to be voted out of office in the next election.”

( Chúng tôi ý kiến đề nghị đảng cầm quyền nên hành vi dứt khoát hơn để khỏi bị bãi nhiệm trong vòng bầu cử sắp tới )

Không có ” s ” ở các từ ” exercise ” or ” study “, tuy nhiên người Bắc Mỹ hoàn toàn có thể nói ” I suggested that John exercises ( or exercised ) more “, nhưng cách viết này không chuẩn và nên tránh dùng trong văn viết .

Ví dụ: I suggested that John should exercise more.” (Anh thường dùng should sau suggested that)

Khi dùng thì hiện tại mê hoặc với ” suggest ” ( ” I am suggesting that … ) ( tôi đang định đề nghị … ), cho thấy người nói muốn đề xuất điều gì đó hoặc định lý giải tại sao mình khuyên vậy .

Ví dụ:

I’m suggesting that we do something to stop this disagreement, but I don’t yet have a clear solution .

( Tôi đang định đề nghị làm chuyện gì đó để dẹp bỏ sự sự không tương đồng này, nhưng tôi chưa nghĩ ra cách xử lý nào hoàn hảo nhất )

Trong văn nói, người ta thường sử dụng cấu trúc suggest that như sau

Ví dụ: 

I suggested that he should buy a new house .

= I suggested that he bought a new house .

= I suggested that he buy a new house .

= I suggested his buying a new house .

Cấu trúc suggest dùng để đề cử, tiến cử (một người) phù hợp với một chức vụ hoặc gợi ý (một vật) có thể dùng cho mục đích nào đó.

Trong trường hợp này, ta dùng cấu trúc ” suggest smt / sb for smt “

Ví dụ:

We suggested him for the post of Minister of the Interior .

( Chúng tôi đã đề cử ông giữ chức vụ ̣ Bộ trưởng Nội vụ )

 

(Món đồ, sự việc) cho thấy ai đó đã làm gì

Ví dụ:

The glove suggests that she was at the scene of the crime .

( Chiếc găng tay cho thấy cô ấy đã xuất hiện tại hiện trường vụ án. )

Gợi ý gián tiếp, nói bóng gió; không nói thẳng, nói rõ

Ví dụ: I didn’t tell him to leave, I only suggested it.

( Tôi đâu có biểu anh ta đi đâu, tôi chỉ gợi ý thôi mà )

III. Bài tập cấu trúc suggest

Sử dụng lý thuyết cấu trúc suggest trên để hoàn thành các câu dưới đây.

1. My teacher suggested I _____ harder to pass the exam .

 1. studies

 2. study

 3. studying

2. The professor suggested he _____ the research before March .

 1. summit

 2. summiting

 3. summits

3. Her leader suggested _____ on time .

 1. being

 2. be

 3. is

4. Linh suggests they _____ a meeting every week .

 1. should have

 2. have

 3. Both are correct

5. The coacher suggested that they _____ a Facebook group .

 1. have

 2. has

 3. having

6. Her parents suggest she _____ married as soon as possible .

 1. get

 2. gets

 3. got

7. We have suggested _____ to London for this winter vacation .

 1. going

 2. go

 3. should go

8. My older brother suggests that I _____ đánh tennis to have good health .

 1. ( should ) play

 2. playing

 3. plays

9. We suggest _____ a postcard to our grandmother .

 1. send

 2. sending

 3. sent

10. I suggested that we _____ Peter to the party .

 1. should invite

 2. invite

 3. Both are correct

11. It’s so cold outside. We suggest _____ the window .

 1. should close

 2. close

 3. closing

12. My mom suggests that I _____ for some part-time jobs to earn more money .

 1. look

 2. looking

 3. looks

13. Henry has suggested _____ to the park for a walk .

 1. went

 2. goes

 3. going

14. The government suggests _____ by bus to reduce the environmental pollution .

 1. travel

 2. travelling

 3. travelled

15. My roommate suggested that we _____ more vegetables and fruit .

 1. should eat

 2. eating

 3. ate

Đáp án :

1. B

2. A

3. A

4. C

5. A

6. A

7. A

8. A

9. B

10. C

11. C

12. A

13. C

14. B

15. A

Trên đây là cấu trúc suggest trong tiếng Anh. Hi vọng bài viết này đã giúp bạn mở mang kỹ năng và kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của mình .

 

Xem thêm về 27 từ muốn học tiếng Anh thì phải đọc được:

Langmaster Review chúc bạn học tiếng Anh thành công!

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tiếng Anh

Viết một bình luận