Phân biệt cách dùng Already, Since, Just, Still và Yet trong tiếng Anh đầy đủ nhất – Step Up English

4 (80%)

479

votes

Trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, người học rất dễ bị nhầm lẫn giữa các từ như : Already, Still, Yet, Since và Just, đặc biệt quan trọng là khi tất cả chúng ta dùng thì triển khai xong. Đây là những từ quan trọng được sử dụng để chớp lấy cũng như phân biệt thì hiện tại triển khai xong, nhưng về ý nghĩa và cách dùng thì chúng lại gây không ít khó khăn vất vả cho những ai học ngoại ngữ .
Hôm nay, Step Up sẽ san sẻ và hướng dẫn các bạn cách phân biệt để nắm rõ hơn về cách sử dụng chúng trong các bài tập chia động từ nhé !

1. Hướng dẫn cách dùng Already và Yet trong tiếng Anh

Cách dùng Already và Yet là đều được sử dụng ở thì hiện tại hoàn thành xong, nhưng cách dùng Already trong tiếng Anh sẽ được sử dụng ở thể khẳng định chắc chắn và Yet sẽ dùng ở thể phủ định .

 • Cách dùng Already trong tiếng Anh

– Already được hiểu rằng hành vi đã kết thúc, đã triển khai xong .

Ex: She’s already been to England once, last June.

       Cô ấy đã đến Anh một lần vào tháng 6 vừa rồi

– Bạn hoàn toàn có thể đặt từ already vào cuối câu, hoặc trước động từ .

Ex: Has Mickey already gone home?
       Mickey đã về nhà chưa?

    He’s finished his homework already.
      Anh ấy làm xong bài tập rồi.

– Trong câu hiện tại hoàn thành, cấu trúc câu có chứa “already” phải là: subject + have/has + already + past participle

Ex: Her family have already discussed about the problems happening recently.

     (Gia đình của cô ấy đã bàn bạc về những vấn đề đã xảy ra gần đây)

cách dùng Already, Since, Just, Still, Yet và các chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong thi cử và giao tiếp được trình bày chi tiết trong bộ đôi sách Hack Não Ngữ PhápApp Hack Não PROXem thêmvà các chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong thi tuyển và tiếp xúc được trình diễn chi tiết cụ thể trong bộ đôivà

 • Cách dùng của Yet trong tiếng Anh

Chúng ta thường sử dụng yet trong thì hiện tại hoàn thành, hay sử dụng yet trong những câu phủ định và trong các câu hỏi .Yet cho thấy người nói đang chờ đợi 1 hành động nào đó sẽ xảy ra và Yet thường sẽ đứng ở cuối câu.

Ex: She’s hungry. Is dinner ready yet?

      Cô ây đói bụng rồi. Bữa ăn dọn ra chưa?

       It’s 10 o’clock and Mary hasn’t got up yet.

       Đã 10 giờ mà Mary vẫn chưa dậy.

Cách dùng yet trong tiếng Anh

2. Hướng dẫn cách dùng Just trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, just có thể là tính từ, danh từ hay phó từ. Chúng ta thường gặp just đóng vai trò phó từ nhiều nhất.

– Tính từ:

Just có hàm nghĩa là công bằng, thích đáng, hợp lẽ phải, đúng đắn.

Ex:    I think she has just got what she deserved.

Tôi nghĩ cô ấy đã nhận được những gì mà cô ấy xứng danh

– Danh từ (ít gặp): The just (danh từ, số nhiều): những người công bằng

– Phó từ:

Đây là dạng hay gặp nhất của just. Step Up sẽ hướng dẫn bạn cách dùng trong những tình huống thường gặp nhất.

Trường hợp 1: được sử dụng để nói 1 ai đó vừa làm 1 việc mới gần đây và thông thường ở thì hiện tại hoàn thành hay quá khứ hoàn thành hoặc quá khứ đơn. Nó thường được đứng ngay trước động từ chính.

Ex : When you arrived, he had only just left .
Trước khi bạn đến, anh ấy vừa mới rời đi
I just saw him a moment ago .
Tôi vừa mới trông thấy anh ta

Trường hợp 2: chỉ (=only) 

Ex : I decided to learn Japanese just for fun .

      Tôi học tiếng Nhật  chỉ để tìm niềm vui

Trường hợp 3: Just có nghĩa là: chính xác, thực sự, hoàn toàn.

Ex : This skirt is just her size .

      Chiếc váy này vừa đúng cỡ của cô ấy

Trường hợp 4: Just as có nghĩa là không kém, ngang bằng

Ex : She’s just smart as her brother .

       Cô ta thông minh không kém anh trai của cô ta

Trường hợp 5: Cách dùng của Yet là sẽ theo lối mệnh lệnh để chấm dứt sự trì hoãn nhằm gây sự chú ý hoặc yêu cầu người khác làm gì một cách lịch sự.

Ex : Just listen to what he’s saying, will you !
Hãy nghe những gì anh ta nói đã

Trường hợp 6: Just in case: nghĩa là phòng khi có 1 điều gì đó không tốt xảy ra, thường được đặt ở cuối câu.

Ex : You probably won’t need to call, but take his number, just in case .

      Bạn có lẽ sẽ không cần gọi đến, nhưng hãy cứ lấy số của anh ta, phòng khi cần dùng đến

Trường hợp 7: Could/might/may + just: chỉ một điều gì đó có một ít khả năng sẽ xảy ra.

Ex : Try her home number, she might just be there .

      Thử dùng số điện thoại nhà cô ấy, cô ấy có thể ở đó

Trường hợp 8 : Just: có nghĩa là đơn giản là (=simply)

Ex : It was just an ordinary book .

      Nó đơn giản là một  quyển sách bình thường

Trường hợp 9: Just có nghĩa là vừa đúng, vừa kịp lúc.

Ex: The clock struck six just as he arrived. 

      Đồng hồ điểm 6 giờ vừa lúc anh ấy đến

[MIỄN PHÍ]

1000 Khoá Phát âm IPA trên App Hack Não Pro – Nắm chắc 90% tất cả phiên âm quan trọng nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đã tự tin mở miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.

3. Hướng dẫn cách dùng Since trong tiếng Anh

Since được dùng để nói về thời hạn mà 1 hành vi, sự kiện nào đó mở màn xảy ra .

 • Since + thời điểm trong quá khứ

Sau since có thể là một thời điểm cụ thể trong quá khứ mà sự việc đó bắt đầu diễn ra:

Ex: He’ve worked here since 2015.

Anh ta bắt đầu làm việc tại đây từ năm 2015

 • Since + thì quá khứ đơn

Ở trường hợp này, since đi kèm với 1 mệnh đề ở thì quá khứ đơn. 

Ex: She has travelled abroad since she was 8.

Cô ấy đã bắt đầu du lịch nước ngoài từ khi cô ấy lên 8

Cách dùng since trong tiếng Anh

 • Since there

  có nghĩa là “ kể từ đó ”.

Ex: Since there, we have never used the internet

Kể từ đó, chúng tôi không bao giờ sử dụng internet

 • Since được dùng trong câu ở các thì hoàn thành xong.

Điều này có nghĩa là các mệnh đề chính trong câu được chia ở các thì triển khai xong

Ex: He hasn’t slept since last night.

Anh ta đã không ngủ từ tối qua

Ex: He has been playing this game since 10 o’clock.

Anh ta đã chơi trò chơi này từ lúc 10 giờ

Ex: He was sorry when the shop moved. He had worked there since I graduated.

Anh ta rất tiếc khi cửa hàng đóng cửa. Anh ấy đã làm việc ở đó từ khi tốt nghiệp

Ex: She had been watching that drama every night since it started.

Cô ấy đã xem bộ phim đó mỗi tối từ khi nó bắt đầu chiếu

4. Hướng dẫn cách dùng Still trong tiếng Anh

Cách sử dụng của Still là để diễn tả 1 tình huống chưa được thay đổi. 

Nó được sử dụng trong các thắc mắc, câu khẳng định chắc chắn và câu phủ định, và được đặt trước động từ trong câu .

Ex: She’s still waiting in the queue.
      Cô ấy vẫn đang xếp hàng

Nhưng nhiều lúc bạn sẽ thấy nó được dùng vào cuối câu để nhấn mạnh vấn đề, đặc biệt quan trọng trong hội thoại hằng ngày .

Ex: Is she living in London, still?
      Cô ấy vẫn sống ở London à?

5. Bài tập về cách dùng Already, Still, Just, Yet và Since có đáp án

Bài tập về cách dùng already trong tiếng Anh

( Bài tập về cách dùng Already trong tiếng Anh )
1. It’s 1 : 00 p. m. I’m hungry. I haven’t eaten lunch _____ .

 1. already
 2. still
 3. yet
 4. anymore

2. It’s 1 : 00 p. m. I’m not hungry. I’ve _____ eaten lunch .

 1. already
 2. still
 3. yet
 4. anymore

3. It started raining an hour ago. We can’t go for a walk because it’s _____ raining .

 1. already
 2. still
 3. yet
 4. anymore

4. We have not seen each other _____ Monday

 1. since
 2. still
 3. yet
 4. just

5. I have … … … …. realized how beautiful you are .

 1. since
 2. still
 3. yet
 4. just

Đáp án: 1-3, 2-1, 3-2, 4-1, 5-4

Bên cạnh việc ôn tập và tích lũy kiến thức về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thì việc học từ vựng và có một lộ trình học tiếng Anh là 1 điều cực kỳ quan trọng để giúp cho các kĩ năng của bản thân có thể cải thiện một cách nhanh chóng. Bạn có thể tải sách Hack Não Phương Pháp để có một lộ trình học tập hợp lý nhé!

[MIỄN PHÍ]

1000 Khoá Phát âm IPA trên App Hack Não Pro – Nắm chắc 90% tất cả phiên âm quan trọng nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đã tự tin mở miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan cũng như dễ dàng phân biệt được cách dùng Already, Still, Since, Yet và Just trong tiếng Anh. Step Up chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả và sớm thành công nhé!

Comments

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tiếng Anh

Viết một bình luận