Wiki Genshin Impact

Thánh Di Vật

Phân loại

Loại Vật Phẩm

Thánh Di Vật là vật phẩm trong Genshin Impact có thể trang bị vào Nhân Vật để tăng Chỉ Số.

Có 5 loại Thánh Di Vật có thể trang bị: Hoa Sự Sống, Lông Vũ Tử Vong, Cát Thời Gian, Ly Không Gian, và Nón Lý Trí. Mỗi loại chỉ có thể được trang bị một cho mỗi nhân vật.

Các Thánh Di Vật đều có một chỉ số chính, cùng với tối đa 4 chỉ số phụ. Những chỉ số này có thể gia tăng sức mạnh của nhân vật một cách đáng kể. Một số loại Thánh Di Vật nhất định, chẳng hạn như Hoa Sự Sống và Lông Vũ Tử Vong, chỉ có thể đi kèm với một chỉ số chính cụ thể,trong khi các loại khác có thể đi kèm với nhiều chỉ số chính.

Bạn đang đọc: Wiki Genshin Impact

Cách Nhận

Thánh Di Vật hoàn toàn có thể nhận bằng cách mày mò Teyvat và tìm điểm Điều Tra, Rương, vượt mặt Quái Tinh Anh và Thủ Lĩnh, nhận thưởng từ Cổ Thụ Hóa Thạch trong Bí Cảnh Chúc Phúc, và Ngôi Sao Bí Bảo trong La Hoàn Thâm Cảnh .Ở cấp Bí Cảnh cao nhất, trung bình nhận được 1 Thánh Di Vật 5 Sao và 1,5 Thánh Di Vật 4 Sao .Có thể chứa tối đa 1,500 Thánh Di Vật trong Túi. Nếu người chơi liên tục nhận Thánh Di Vật, một thông tin đặc biêt sẽ hiện ra .

Trang Bị

Thánh Di Vật hoàn toàn có thể trang bị cho Nhân Vật từ Nhân Vật > Thánh Di Vật > Đổi hoặc Túi > Thánh Di Vật > Chi Tiết > Trang Bị .

Cường Hoá

Thánh Di Vật nhu yếu EXP Thánh Di Vật và Mora để cường hoá. EXP Thánh Di Vật hoàn toàn có thể nhận trải qua Nguyên Liệu Cường Hóa Thánh Di Vật hoặc sử dụng từ Thánh Di Vật khác như là Nguyên Liệu Cường Hoá .

1 điểm EXP trả bằng Mora ×1 trừ khi nâng bằng Thánh Di Vật đã được nâng cấp.

Nâng cấp trọn bộ 5 Thánh Di Vật 5 ★ lên cấp 20 sẽ tốn 270.475 × 5 = 1.352.375 EXP Thánh Di Vật và Mora .

Tiêu Huỷ

Thánh Di Vật từ 1 sao đến 4 sao hoàn toàn có thể tiêu huỷ để nhận Mora, và hoàn toàn có thể Tiêu hủy 100 Thánh Di Vật cùng lúc. Thánh Di Vật phải ở cấp 0 ( + 0 ) với 0 EXP. Khi tiêu hủy sẽ nhận được 420 / 840 / 1260 / 2520 Mora tuỳ vào độ hiếm, bằng với lượng Mora dùng để Cường hóa thánh di vật bằng thánh di vật .Thánh Di Vật 5 sao không hề bị Tiêu Hủy để đổi Mora nhưng hoàn toàn có thể dùng ở tính năng Hoàn Thánh Huyền Bí, bạn sẽ nhận lại một Tráp Thánh .

Bộ Thánh Di Vật

Bộ Thánh Di Vật là các loại Thánh di vật có các hiệu quả bộ khác nhau dựa trên số món của bộ được trang bị trên một Nhân Vật.
Hiện có 35 Bộ Thánh Di Vật:

Chỉ Số

Mỗi Thánh Di Vật đều có một chỉ số chính, được xác định bởi loại/vị trí của nó. Giá trị ban đầu của chỉ số này được xác định bởi độ hiếm của Thánh Di Vật. Chỉ Số Chính bao gồm HP, HP%, Tấn Công, Tấn Công%, Phòng Ngự%, Tinh Thông Nguyên Tố, Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố, ST Nguyên Tố cho một trong sáu Nguyên Tố có sẵn, ST Vật Lý, TL Bạo Kích, ST Bạo Kích, và Tăng Trị Liệu, nhưng không phải tất cả Chỉ Số Chính đều có sẵn cho tất cả Thánh Di Vật.

Cùng với Chỉ Số Chính, Thánh Di Vật có thể có tối đa 4 Chỉ Số Phụ. Cứ mỗi 4 cấp cường hóa, một chỉ số phụ sẽ được nâng cấp hoặc thêm vào tùy vào việc Thánh Di Vật đã có đủ 4 dòng chỉ số Phụ hay chưa. Chỉ Số Phụ bao gồm HP, HP%, Tấn Công, Tấn Công%, Phòng Ngự%, Tinh Thông Nguyên Tố, Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố, TL Bạo Kích và ST Bạo Kích.

Câu Chuyện

Thánh Di Vật là bộc lộ của ký ức và lý tưởng [ 1 ]. Thánh Di Vật thường ở hình dạng vật phẩm ở những ngày quá khứ, và gia chủ trước kia của chúng thường được diễn đạt trong phần miêu tả của Thánh Di Vật

Bên Lề

  • “Phân loại của Thánh Di Vật (Hoa, Lông Vũ, v.v…) được lấy cảm hứng từ bài tarot và bài thơ “Auguries of Innocence” viết bởi William Blake.[2]

Lịch Sử Thay Đổi

Phiên Bản 1.0Ra Mắt

Tham Khảo

Điều Hướng

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Game

Viết một bình luận