Wiki Genshin Impact

Hạng Mạo Hiểm

Phân loại

Hệ Thống Trò Chơi
Phát Triển
Hạng Mạo Hiểm (HMH hay AR) ghi nhận cấp độ tổng thể của một tài khoản, được nâng thông qua EXP Mạo Hiểm. Bạn có thể nhận nguyên thạch khi nâng Hạng Mạo Hiểm lên một số cấp độ nhất định.

Khi người chơi đạt đến một Hạng Mạo Hiểm nhất định, Cấp Thế Giới của họ sẽ được nâng lên tự động hóa hoặc sau khi người chơi triển khai xong trách nhiệm Đột Phá Hạng Mạo Hiểm. Khi Cấp Thế Giới của người chơi tăng lên, nó sẽ tăng độ khó và phần thưởng của Quái vật, Boss và Địa Mạch Sinh Thành .Sau khi đạt Cấp Thế Giới 5, người chơi sẽ mở khóa tính năng Hạ Cấp Thế Giới xuống 1 bậc, hoàn toàn có thể truy vấn trải qua mục Cấp Thế Giới trên hồ sơ ở Menu Paimon. Hạ Cấp Thế Giới sẽ giảm Lever của Hoa Địa Mạch và quái vật trong thế giới, nhưng phần thưởng bạn nhận được khi vượt mặt địch cũng sẽ giảm xuống. Chỉ hoàn toàn có thể triển khai biến hóa 1 lần mỗi 24 giờ, sau khi biến hóa Cấp Thế Giới bạn không hề đặt lại nó về Cấp khởi đầu cho đến khi hết thời hạn chờ ở trên. Tương tự khi đặt lại Cấp Thế Giới, nó cũng không hề hạ xuống ngay lập tức cho đến khi hết thời hạn chờ .

Hiện tại, giới hạn cấp độ mà người chơi có thể đạt được là Cấp Thế giới 8 và Hạng Mạo Hiểm 60. EXP Mạo Hiểm thừa ra sau đó sẽ được chuyển đổi thành Mora với tỉ lệ 1:10.

Bạn đang đọc: Wiki Genshin Impact

Nhân vật và Vũ khí nhận được EXP và thăng cấp độc lập với Hạng Mạo Hiểm của người chơi. Tuy nhiên, mức tăng và Lever tối đa của họ được xác lập bởi Hạng Mạo Hiểm của người chơi .Tham gia Thế Giới của người chơi khác nhu yếu Cấp Thế Giới của bạn phải bằng ( hoặc hơn ) người chơi đó .

Tổng Quan

Mỗi khi Hạng Mạo Hiểm của người chơi tăng lên, họ hoàn toàn có thể nhận phần thưởng từ Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm. Họ cũng hoàn toàn có thể nhận phần thưởng từ Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm khi triển khai xong Nhiệm vụ Đột Phá Hạng Mạo Hiểm .

Người chơi cũng sẽ có thể tăng cấp độ tối đa của Nhân vật và Vũ khí của họ thông qua Đột Phá, tối đa tới Cấp 90. Để biết chi tiết về các đặc quyền được mở khóa bằng cách nâng cấp độ Đột Phá của nhân vật, hãy xem Nhân Vật § Đột Phá.

Khi người chơi cần hoàn thành xong Nhiệm vụ Đột Phá để lên Cấp Thế Giới tiếp theo, Kinh nghiệm Mạo Hiểm ( EXP HMH ) sẽ vẫn tích góp, nhưng Hạng Mạo Hiểm của họ sẽ không tăng. Không có số lượng giới hạn về số lượng EXP HMH hoàn toàn có thể giữ và sau khi Nhiệm vụ Đột Phá được hoàn thành xong, phần tràn sẽ được cộng vào sau đó .

Chú ý: Gần như toàn bộ “Mở Khóa” trên thế giói đều dựa vào Hạng Mạo Hiểm, có nghĩa là nếu bạn đạt Hạng Mạo Hiểm yêu cầu để mở khóa tính năng nào đó, bạn sẽ có thể sử dụng nó cho dù không có các lợi ích đi kèm khi Tăng Cấp Thế Giới. Ví dụ, nếu một Bí Cảnh được mở khóa ở HMH 45, nhưng bạn không Đột Phá lên Cấp Thế Giới tương ứng, bạn có thể tiến vào Bí Cảnh nhưng nhưng những lợi ích của Cấp Thế Giới đó thì không.

Cấp Thế Giới và Đột Phá

Hạng Mạo Hiểm Cấp Thế Giới Tăng Cấp Thế Giới Cấp Kẻ Địch (xấp xỉ) Cấp Thủ Lĩnh Nhân Vật & Vũ Khí Ghi Chú
Cấp Đột Phá Tối Đa Cấp Tối Đa
1 0 1 – 36 36 Không 20
15 Cấp 1 40
20 1 Tự Động Nâng Cấp 9 – 39 37/39
25 2 Hoàn thành NV: Đột Phá Hạng Mạo Hiểm 1 20 – 40 41/42 Cấp 2 50
30 3 Tự Động Nâng Cấp 31 – 51 50/51 Cấp 3 60 Boss giờ có thể rơi ra Thánh Di Vật 5★
35 4 Hoàn thành NV: Đột Phá Hạng Mạo Hiểm 2 42 – 62 62/63 Cấp 4 70
40 5 Tự Động Nâng Cấp 53 – 73 72/73 Cấp 5 80 Thủ Lĩnh giờ có thể rơi ra Thánh Di Vật 5★
45 6 Hoàn thành NV: Đột Phá Hạng Mạo Hiểm 3 64 – 84 83/84 Mở khóa Bí Cảnh Thánh Di Vật Cấp 90, đảm bảo có ít nhất một Thánh Di Vật 5★
50 7 Hoàn thành NV: Đột Phá Hạng Mạo Hiểm 4 72 – 92 91/92 Cấp 6 90 Đảm bảo rơi ra 2 Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú 5★ từ Boss ở Bậc Bí Cảnh Cao nhất
55 8 Tự Động Nâng Cấp 76 – 98 93/94 Đảm bảo rơi ra Thánh Di Vật 5★ từ Thủ Lĩnh

Mở Khóa Nội Dung

Tại các Hạng Mạo Hiểm khác nhau, người chơi sẽ mở khóa các nội dung / mạng lưới hệ thống khác nhau trong game show .

Mở khóa Bí Cảnh

Hạng Mạo
Hiểm
Cấp Đội Đề Xuất
Chúc Phúc
(Thánh Di Vật)
Tinh Thông
(Sách Thiên Phú)
Luyện Võ
(NL Đột Phá Vũ Khí)
Boss
(Thảo Phạt)
16 15
21 36
22 34
25 40 40
27 38
28 54
30 59 59 50
35 69 60
36 71
40 80 80 70
45 90 88 80
50 90

Thưởng Hạng Mạo Hiểm

Khi Hạng Mạo Hiểm đến một cấp nhất định, có thể đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm gặp Katheryne để nhận Thưởng Hạng Mạo Hiểm.

Lượng EXP Mạo Hiểm

Khi có được một lượng EXP Mạo Hiểm nhất định sẽ tăng Hạng Mạo Hiểm. Xem bảng này để biết được lượng EXP cần để đạt được Hạng Mạo Hiểm nhất định .

Lịch Sử Thay Đổi

Phiên Bản 1.0Ra Mắt

Điều Hướng

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Game

Viết một bình luận