Công thức tính chu vi hình thang: vuông, cân, thường chuẩn 100%

Bạn gặp bạn toán tính chu vi mảnh đất hình thang nhưng bạn không biết cách tính như thế nào? Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ công thức tính chu vi hình thang thường, vuông, cân và bài tập có lời giải chi tiết để các bạn cùng tham khảo nhé

Công thức tính chu vi hình thang

chu-vi-hinh-thang

Chu vi hình thang bằng tổng các cạnh bên và cạnh đáy.

P = a + b + c + d.

Trong đó :

  • P: Chu vi hình thang.
  • a,b: Lần lượt là độ dài 2 cạnh đáy.
  • c,d: Lần lượt là đội dài 2 cạnh bên.

Công thức tính chu vi hình thang vuông

Công thức tính tính chu vi hình thang vuông tương tự như với cách tính chu vi hình thang thường đó là bằng tổng các cạnh bên và cạnh đáy .

P = a + b + c + d.

Trong đó :

  • P là chu vi hình thang
  • a, b là hai cạnh đáy hình thang.
  • c, d là cạnh bên hình thang.

Công thức tính chu vi hình thang cân

Khác với hai loại hình thang trên, công thức tính chu vi của hình thang cân đối 2 nhân với độ dài cạnh bên sau đó cộng với độ dài của hai cạnh đáy

P = ( 2 x a) + b + c

Trong đó :

  • a: là độ dài của 1 cạnh bên.
  • b,c: là độ dài của hai cạnh đáy.

Tham khảo thêm:

Bài tập tính chu vi hình thang có lời giải

Ví dụ 1: Tính chu vi của hình thang biết độ dài 2 đáy và 2 cạnh bên lần lượt bằng: 3cm, 6cm, 4cm, 5cm.
Giải:

Áp dụng công thức tính trên ta có :
P. = a + b + c + d = 3 + 6 + 4 + 5 = 18 cm
Ví dụ 2 : Một mảnh vườn trồng táo hình thang có đáy lớn bằng 30 m, đáy bé bằng nửa đáy lớn. Độ dài cạnh bên thứ nhất của mảnh vườn là 15 m, độ dài cạnh bên thứ 2 gấp 3 lần độ dài cạnh bên thứ nhất. Tính chu vi mảnh vườn đó ?
Giải :
Độ dài đáy bé là : 30 : 2 = 15 ( m )
Độ dài cạnh bên thứ hai là : 15 x 3 = 45 ( m )
Chu vi mảnh vườn đó là : P = a + b + c + d = 30 + 15 + 15 + 45 = 105 ( m )
Ví dụ 3 : Tính chu vi của hình thang, biết :

a) Đáy lớn = 12 cm; đáy bé = 10 cm; hai cạnh bên lần lượt = 7 cm và 8 cm

b ) Đáy lớn = 10,3 dm ; đáy bé = 7,8 dm ; hai cạnh bên lần lượt = 4,5 dm và 6 dm .
c ) Đáy lớn = 7 m, đáy bé = 5 m ; hai cạnh bên lần lượt = 3 m và 4 m
d ) Đáy lớn = 8 cm ; đáy bé bằng 1 ⁄ 2 đáy lớn ; hai cạnh bên lần lượt = 6 cm và 7 cm
Lời giải
a ) Chu vi của hình thang là : 12 + 10 + 7 + 8 = 27 ( cm )
b ) Chu vi của hình thang là : 10,3 + 7,8 + 4,5 + 6 = 28,6 ( dm )
c ) Chu vi của hình thang là : 7 + 5 + 3 + 4 = 19 ( m )
d ) Đáy bé hình thang là : 8 : 2 = 4 ( cm )
Chu vi hình thang là : 8 + 4 + 6 + 7 = 25 ( cm )
Với những kiến thức và kỹ năng mà chúng tôi vừa san sẻ hoàn toàn có thể giúp các bạn nắm được công thức tính chu vi hình thang thường, vuông, cân đẻ vận dụng vào làm bài tập nhé

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Toán Học

Viết một bình luận