Công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần hình hộp chữ nhật – Ciscolinksys

Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình hộp chữ nhật là những kỹ năng và kiến thức đã được học từ thời trung học. Đây là những kiến thức và kỹ năng quan trọng vận dụng được trong thực tiễn đời sống như tính diện tích chiếc hộp, cái thùng xốp để đựng đồ, … Bài viết này sẽ ra mắt không thiếu cho bạn các công thức tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật .

1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là hình khoảng trống có 6 mặt đều là những hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Hai mặt đối lập nhau được xem là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật, các mặt còn lại gọi là mặt bên .
Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm cách tính diện tích hình chữ nhật, chu vi hình chữ nhật .

Hình hộp chữ nhật

2. Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

– Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích 4 mặt bên của hình ( trừ 2 dưới mặt đáy ) .

Công thức: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật được bằng tích của chu vi mặt đáy và chiều cao.

Sxq = 2 h. ( a + b ) .

Trong đó:

Sxq: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.

+ h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, biết chiều dài 20 m, chiều rộng 7 m, chiều cao 10 m.

Giải:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :
Sxq = 2 h. ( a + b ) = 2 x 10 x ( 20 + 7 ) = 540 mét vuông .

Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

– Công thức tính diện tích toàn phần

Công thức: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại.

Stp = Sxq + 2. a. b = 2 h. ( a + b ) + 2. a. b

Trong đó:

Stp: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.

Sxq: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

+ a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Ví dụ: Một cái thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3 cm, chiều dài là 5,4 cm, chiều rộng là 2 cm. Tính diện tích toàn phần của cái thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là :

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

3. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng khoảng trống mà hình chiếm .

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được tính bằng tích của diện tích đáy và chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

c: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 6 cm.

Thể tích hình hộp chữ nhật là :
V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3

Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Để hiểu rõ hơn về thể tích hình hộp chữ nhật, mời bạn tìm hiểu thêm bài viết Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật có ví dụ khá đầy đủ, cụ thể .

4. Công thức tính đường chéo hình hộp chữ nhật

Đường chéo của hình hộp chữ nhật có độ dài bằng nhau .

Công thức tính đường chéo hình hộp chữ nhật

Trong đó:

D: đường chéo hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính đường chéo hình hộp chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 6cm và chiều cao 15cm.

Tính đường chéo hình hộp chữ nhật

Hy vọng rằng với những công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi .

Từ khóa tìm kiếm:

diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật
công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật
tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật
tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật
diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật
cách tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật
công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật
tính diện tích hình hộp chữ nhật
tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
cách tính diện tích xung quanh
công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật
cách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
công thức tính diện tích hình hôp chữ nhật
cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật
công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật
công thức tính diện tích toàn phần
công thức tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật
tính diện tích xung quanh
công thức diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật
diện tích toàn phần hình chữ nhật
tính diện tích toàn phần
diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật
diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
s toàn phần hình hộp chữ nhật
cách tính diện tích toàn phần
muốn tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật
tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật
diện tích xung quanh hình hộp
công thức diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật
công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
công thức tính diện tích toàn phần hình chữ nhật
diện tích xung quanh diện tích toàn phần
diện tích xung quanh của hình chữ nhật
cách tính diện tích hình hộp chữ nhật
cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật
diện tích toàn phần hình hộp
muốn tính diện tích hình hộp chữ nhật
công thức tính diện tích xung quanh hình chữ nhật
diện tích xung quanh là gì
muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật
tính diện tích xung quanh hình chữ nhật
diện tích toàn phần của hình chữ nhật
dien tich toan phan hinh hop chu nhat
công thức tính diện tích xung quanh hình hộp
hình hộp chữ nhật
công thức tính dt xung quanh hình hộp chữ nhật
cách tính s toàn phần của hình hộp chữ nhật
công thức tính diện tích xung quanh
diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Toán Học

Viết một bình luận