Cách sử dụng hàm DAY và DAYS trong Excel chi tiết có ví dụ dễ hiểu

Hàm DAY và DAYS trong Excel là hàm thông dụng để tính ngày trong tháng. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm DAY và DAYS cũng như cách sử dụng hàm này trong Excel nhé.

Hướng dẫn được thực thi trên Laptop hệ điều hành quản lý Windows 10 với phiên bản Excel 2013. Bạn cũng hoàn toàn có thể thực thi tương tự như trên các loại sản phẩm Excel thông dụng lúc bấy giờ và trên các dòng máy tính có cùng hệ quản lý hay dòng MacOS có cùng thao tác khác .

I. Hàm DAY là gì? Ứng dụng của hàm DAY trong Excel

Hàm DAY là hàm trả về ngày của ngày, tháng, năm.

Ứng dụng của hàm DAY .

 • Tách ngày cụ thể từ ngày, tháng, năm trong file tính toán.
 • Kết hợp được với nhiều hàm khác để thuận tiện trong công việc.

II. Cách sử dụng hàm DAY trong Excel

1. Cú pháp hàm

Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DAY( Serial_number) vào ô tham chiếu trong bảng tính.

Trong đó: Serial_number Là giá trị ngày, tháng, năm bắt buộc mà bạn muốn lấy ra ngày.

2. Cách sử dụng

Ở đây, mình sẽ hướng dẫn đơn cử qua 2 ví dụ minh họa .

Ví dụ 1: Sử dụng hàm DAY để tách ngày.

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DAY(B3) vào ô muốn hiển thị kết quả. Ở đây mình chọn ô C3.

Lưu ý:

Ở đây định dạng ngày tháng trên máy của mình là kiểu tháng trước ngày sau, trên máy của bạn nếu thiết lập ngày trước tháng sau thì vẫn làm theo cú pháp tương tự như như hàm bên dưới nhé vì Excel sẽ tự hiểu ngày tháng theo định dạng trên máy của bạn .

  Nhập hàm =DAY(B3) vào ô bảng tính.

  Nhập hàm = DAY ( B3 ) vào ô bảng tính .

  Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

  Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

  Nhấn Enter để hiển thị tác dụng .

  Ví dụ 2: Sử dụng hàm DAY kết hợp hàm DATEDIF.

  Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DATEDIF(B3,C3,”D”) vào ô bạn muốn hiển thị kết quả. Ở đây mình hiển thị trên ô C7.

  Trong đó:

  • B3: Là thời gian bắt đầu.
  • C3: Là thời gian kết thúc.
  • “D”: Là kí hiệu ngày mà bạn muốn lấy ra từ giá trị ngày tháng năm.

  Lưu ý:

  • Bạn có thể hiển thị số năm hoặc số tháng bằng cách thay đổi chữ D trong lệnh bằng chữ Y cho tính năm và chữ M cho tính tháng.
  • Ở đây định dạng ngày tháng trên máy của mình là kiểu tháng trước ngày sau, trên máy của bạn nếu cài đặt ngày trước tháng sau thì vẫn làm theo cú pháp tương tự như hàm bên dưới nhé vì Excel sẽ tự hiểu ngày tháng theo định dạng trên máy của bạn.

   Nhập hàm =DATEDIF(B3,C3,

   Nhập hàm = DATEDIF ( B3, C3 ,

   Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

   Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

   Nhấn Enter để hiển thị tác dụng .

   Xem ngay trọn bộ phần mềm chính hãng, sử dụng an toàn chỉ có tại Thế Giới Di Động:

   III. Hàm DAYS là gì? Ứng dụng của hàm DAYS trong Excel

   Hàm DAYS là hàm hổ trợ tính toán số ngày giữa 2 ngày bắt đầu và kết thúc cụ thể.

   Ứng dụng của hàm DAYS .

   • Tính nhanh số ngày giữa 2 ngày bắt đầu và kết thúc.
   • Kết hợp được với nhiều hàm trong Excel để thuận tiện trong công việc.

   IV. Cách sử dụng hàm DAYS trong Excel

   1. Cú pháp hàm

   Hàm DAYS trong Excel có cú pháp hàm là: DAYS(end_date, start_date)

   Trong đó:

   • end_date: Là ngày bắt đầu để tính số ngày.
   • start_date: Là ngày kết thúc để tính số ngày.

   2. Cách sử dụng

   Ở đây, mình hướng dẫn đơn cử qua 2 ví dụ minh họa .

   Ví dụ 1: Tìm số ngày giữa ngày kết thúc (15/06/2021)ngày bắt đầu (30/04/2021) bằng cách nhập trực tiếp ngày tháng vào hàm DAYS.

   Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DAYS(“6/15/21″,”4/30/21”) vào ô bạn muốn hiển thị kết quả.

   Lưu ý:

   Ở đây định dạng ngày tháng trên máy của mình là kiểu tháng trước ngày sau, trên máy của bạn nếu setup ngày trước tháng sau thì vẫn làm theo cú pháp tương tự như như hàm bên dưới nhé vì Excel sẽ tự hiểu ngày tháng theo định dạng trên máy của bạn .

    Nhập hàm =DAYS(

    Nhập hàm = DAYS (

    Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

    Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

    Nhấn Enter để hiển thị tác dụng .

    Ví dụ 2: Sử dụng hàm DAYS với ô chứa ngày tháng có sẵn.

    Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DAYS(C3,B3) vào ô muốn hiển thị kết quả.

    Ở đây định dạng ngày tháng trên máy của mình là kiểu tháng trước ngày sau, trên máy của bạn nếu thiết lập ngày trước tháng sau thì vẫn làm theo cú pháp tựa như như hàm bên dưới nhé vì Excel sẽ tự hiểu ngày tháng theo định dạng trên máy của bạn .

    Nhập hàm =DAYS(C3,B3) vào ô bảng tính.

    Nhập hàm = DAYS ( C3, B3 ) vào ô bảng tính .

    Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

    Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

    Nhấn Enter để hiển thị tác dụng .

    V. Các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm DAY và DAYS trong Excel

    1. Lỗi #NAME!

    Nguyên nhân: Trong hàm tính bạn đã nhập bị lỗi giá trị là chữ hoặc ký tự. Ví dụ: DAY(AA), DAYS(A@),…

    Lỗi #NAME.

    Lỗi # NAME .

    Cách khắc phục: Kiểm tra và chỉnh sửa lại hàm tính.

    2. Lỗi #VALUE!

    Nguyên nhân: Lỗi này xảy ra khi Nhập sai quy định của ngày tháng năm đã định dạng.

    Lỗi khi nhập sai hàm.

    Lỗi khi nhập sai hàm .

    Cách khắc phục: Kiểm tra lại định dạng ngày tháng năm và nhập lại cho đúng

    Trên đây là cách sử dụng hàm DAY và DAYS trong Excel chi tiết cụ thể có ví dụ dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn thực thi được hàm DAY, DAYS trong việc làm cũng như học tập và nếu bạn có góp ý hãy để lại phản hồi bên dưới và đứng quên san sẻ nếu thấy hữu dụng bạn nhé .

    Source: https://tbdn.com.vn
    Category: Tin Học

    Viết một bình luận