Phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao động chất lượng cao

Ngày 3-4, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức Hội thảo khoa học phát triển chương trình đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Tham dự Hội thảo có đại diện các vụ, cục chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia giáo dục quốc tế, lãnh đạo các tỉnh phía Bắc, các trường đại học vùng và đại học phía Bắc. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh tham dự Hội thảo.

Hội thảo tập trung vào các vấn đề chất lượng sản phẩm đào tạo, cơ hội việc làm sau đào tạo trong môi trường hội nhập quốc tế và chất lượng, sản phẩm nghiên cứu khoa học. Gần 40 tham luận và ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học đã được trình bày tại Hội thảo, trong đó vấn đề cốt lõi là đổi mới, cải tiến chương trình giáo dục đại học đảm bảo các tiêu chí: Đáp ứng thị trường lao động chất lượng cao; Hội nhập quốc tế; Đa dạng và dễ thích nghi.

Về lĩnh vực khoa học giáo dục, nhiều ý kiến đã thẳng thắn đặt ra các vấn đề: Khoa học giáo dục đã làm nền tảng cho giáo dục chưa? Kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục đã thực sự có tác dụng đối với hệ thống quản lý trường đại học, giảng viên đại học?…

Hội thảo là một trong những diễn đàn dành cho các nhà khoa học, nhà quản lý nhìn nhận sâu sắc hơn về thực trạng, bối cảnh hội nhập quốc tế, tác động cách mạng công nghiệp 4.0 và những yêu cầu bắt buộc đổi mới giáo dục đại học.

Viết một bình luận