vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng?độ phì nhiêu của đất là gì?

Câu 11: Đất nào giữ nước tốt?

A. Đất cát B. Đất sét C. Đất thịt nặng D. Đất thịt

Câu 12: Độ phì nhiêu của đất là gì?

A. Là khả năng cung cấp nước, dinh dưỡng, oxy cho cây

B. Là khả năng phân phối muối khoángC. Là khả năng phân phối nướcD. Là khả năng làm cây xanh cho hiệu suất cao

Câu 13: Để cây trồng có năng suất cao thì cần có đặc điểm gì?

A. Đất trồng có độ phì nhiêuB. Giống tốtC. Chăm sóc tốt và điều kiện kèm theo thời tiết thuận tiệnD. Cả A, B, C đều đúng

Câu 14: Chúng ta cần phải sử dụng đất hợp lí vì:

A. Nhu cầu nhà tại ngày càng nhiềuB. Để dành đất kiến thiết xây dựng những khu sinh thái xanh, xử lý ô nhiễmC. Diện tích đất trồng có hạnD. Giữ gìn cho đất không bị thái hóa

Câu 15: Để cải tạo và bảo vệ đất trồng cần phải?

A. Canh tác tốt, công tác làm việc thủy lợi, bón phân hài hòa và hợp lýB. Bón phân hài hòa và hợp lýC. Bón vôiD. Chú trọng công tác làm việc thủy lợi

Câu 16: Trồng xen canh cây nông nghiệp giữa cây phân xanh nhằm mục đích gì?

A. Tăng bề dày của đất B. Tăng độ bao trùm, chống xói mònC. Hòa tan chất phèn D. Thay chua rửa mặn

Câu 17: Đối với đất xám bạc màu, chúng ta cần sử dụng biện pháp nào để cải tạo đất?

A. Bón vôiB. Làm ruộng bậc thangC. Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước tiếp tụcD. Cày sâu, bừa kĩ ; phối hợp bón phân hữu cơ

Câu 18:Mục đích của biện pháp làm ruộng bậc thang:

A. Rửa phèn B. Giảm độ chua của đấtC. Hạn chế xói mòn D. Tăng bề dày lớp đất trồng

Câu 19.Căn cứ vào hình thức bón phân, có mấy cách bón phân?

A. 2 cách : bón vải, bón theo hàng, theo hốc .B. 4 cách : bón vải, bón theo hàng, theo hốc, phun trên lá .C. 3 cách : bón theo hàng, phun trên lá, theo hốc .D. 1 cách : bón theo hàng .

   Câu 20. Đất trung tính có độ pH là bao nhiêu?

A. Độ pH > 7,5. B. Độ pH < 7,5 .C. Độ pH = 6,6 - 7,5. D. Độ pH < 6,5 .

    Câu 21.Căn cứ vào độ pH người ta chia đất thành:

A. Đất chua và đất kiềm. B. Đất trung tính và đất kiềm .C. Đất chua và đất trung tính. D. Đất chua, đất trung tính và đất kiềm .

    Câu 22.Phân nào dùng để bón thúc?

A. Phân hữu cơ hoai mục. B. Phân hóa học .C. Phân hữu cơ hoai mục và phân hóa học. D. Phân lân .

    Câu 23.Phân hóa học nào dễ tan trong nước?

A. Phân hữu cơ. B. Phân đạm, kali, hỗn hợp .C. Phân lân. D. Phân xanh, phân hỗn hợp .

Câu 24: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

A. Bón phân làm cho đất thoáng khíB. Bón phân nhiều hiệu suất caoC. Bón phân đạm hóa học chất lượng loại sản phẩm mới tốtD. Bón phân hợp lý, cây xanh mới cho hiệu suất cao, phẩm chất tốt

Câu 25: Bón phân cho cây ngô thường sử dụng hình thức bón nào?

A. Bón theo hốc B. Bón theo hàngC. Bón vãi D. Phun lên lá

Câu 26: Để ủ phân chuồng người ta thường trát bùn hoặc đậy kỹ là nhằm:

A. Giúp phân nhanh hoai mục B. Hạn chế mất đạmC. Giữ vệ sinh thiên nhiên và môi trường D. Tất cả đều đúng

Câu 27: Đối với phân hóa học, cần có những biện pháp bảo quản như thế nào?

A. Đựng trong chum, vại, túi nilon kínB. Để nơi khô ráo, thoáng mátC. Không để lẫn lộn những loại phân bón với nhau

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 28: Phân hữu cơ có đặc điểm gì?

A. Thành phần có nhiều chất dinh dưỡngB. Các chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu, cây không sử dụng được ngayC. Cần thời hạn để phân hủy thành những chất hòa tanD. Cả A, B, C đều đúng

Câu 29: Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy của cây mẹ, lấy hạt của cây mẹ gieo trồng, chọn các cây có đặc tính tốt làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì?

A. Phương pháp tinh lọc B. Phương pháp laiC. Phương pháp gây đột biến D. Phương pháp nuôi cấy mô

Câu 30: Khi trồng giống mới ngắn ngày, một năm có mấy vụ gieo trồng?

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

  Câu 31.Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng?

A. Một chiêu thức : tinh lọc .B. Hai giải pháp : tinh lọc, lai .C. Không có giải pháp nào .D. Bốn phương pháp : tinh lọc, lai, gây đột biến, nuôi cấy mô .

    Câu 32 : Đất trồng bao gồm mấy thành phần chính?

A. Có 3 thành phần : Rắn, lỏng, khí .B. Có 2 thành phần : Rắn, lỏng .C. Có 4 thành phần : Rắn, lỏng, khí, chất dinh dưỡng .D. Không có thành phần nào cả .

    Câu 33: Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng?

A. Nhờ chứa nhiều mùn sét .B. Nhờ chứa nhiều hạt cát, limon, sét .C. Nhờ những hạt cát, limon, sét và mùn .D. Nhờ những hạt cát, sét .

    Câu 34 : Đất chua có độ pH là bao nhiêu?

A. Có độ pH > 7,5 .B. Có độ pH = 7,5 .C. Có độ pH < 7,5 .D. Có độ pH < 6,5 .

    Câu 35: Đúng hay sai?

A. Đất đồi trọc cần phải bón vôi .B. Đất bạc mầu cần bón nhiều phân hữu cơ tích hợp bón vôi và cày sâu dần .C. Đất đồi núi cần trồng cây nông nghiệp xen giữa những băng phân xanh .D. Cần dùng giải pháp canh tác, thủy lợi, bón phân để tái tạo đất .

    Câu 36 : Điền các từ thích hợp vào chỗ trống:

– Giống cây cối có tính năng làm … … … … … … … … … … …., tăng chất lượng nông sản, … … … … … … … … và … … … … … … … … ..

    Câu 37 : Điền các từ thích hợp vào chỗ trống:

– Đất trồng là … … … … … … … … … … … …. trên đó thực vật hoàn toàn có thể … … … … … … … …. và … … … … … … … … …

   Câu 38 .Đúng hay sai.                                             ,

A. Bón phân nhiều làm cho đất thoáng khí .

           B. Bón phân hợp lí cây trồng mới cho năng suất cao.

    Câu 39. (0,25đ): Hạt limon có kích thước là bao nhiêu?

A. 2 – 0,05 m B. 0,001 mmC. 0,05 – 0,002 mm D. 0,05 – 0,008 mm

     Câu 40. (0,25đ): Đất trung tính có độ PH là bao nhiêu?

A. PH > 7,5 B. PH 6,6 – 7,5C. PH < 8,5 D. PH 6,5 – 8,5

     Câu 41 (0,25đ): Đất nào khi vê được thành thỏi khi uốn không có vết nứt?

A. Đất cát B. Đất thịt nặngC. Đất cát pha D. Đất thịt trung bình

      Câu 42. (0,25đ): Các loại phân bón nào sau đây thuộc nhóm phân hóa học?

A. Phân đạm, phân lân B. Phân kali, phân xanhC. Phân chuồng, phân rác D. Phân NPK, phân bắc

      Câu 43. (0,25đ): Phân nào sau đây không hoặc ít tan trong nước?

A. Kali B. Phân đạm

                        C. Phân lân                                                      D. Phân NPK    

 

 

 

 

 

Viết một bình luận