Thời Trang

Phá bỏ đi suy nghĩ “thời trang chỉ là những bộ quần áo khoác lên người”, giờ đây ý niệm về thời trang đã hoàn toàn thay đổi, không chỉ đơn giản là bộ trang phục, thời trang còn là thứ ngôn ngữ mới thể hiện cảm xúc của cơ thể, là cách để bạn mô tả về mình, và thời trang còn là nghệ thuật, là thể hiện sự duy mỹ của bản thân