4 bước đơn giản mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh hay

Trong công việc, kỹ năng thuyết trình bằng Tiếng Anh là không thể thiếu nếu muốn phát triển sự nghiệp. Nhưng trước buổi trình bày, diễn thuyết, gặp khách hàng đối tác bạn đều lo lắng áp lực. Bạn không biết mở đầu bài thuyết trình bằng Tiếng Anh ra sao để gây ấn tượng, tạo hứng thú cho người nghe. Hãy thực hiện theo 4 bước sau đây, đảm bảo bạn sẽ như chuyên gia trong buổi thuyết trình đấy.

thuyet trinh bang tieng anh

4 BƯỚC ĐƠN GIẢN MỞ ĐẦU BÀI THUYẾT TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH HẤP DẪN

Mở đầu bài thuyết trình bằng Tiếng Anh hay là ấn tượng đầu tiên cũng là lâu dài nhất và người nghe quyết định có hứng thú nghe hay không. Do vậy hãy chuẩn bị kỹ 4 bước sau để mở đầu bài nói trôi chảy tự tin hơn nhé.

1. Welcoming the audience – Chào mừng người đến tham dự

Đến với một buổi thuyết trình, sự chào mừng những người tham dự, khán giả vô cùng cần thiết. Trong phần mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh, bạn chỉ cần sử dụng các câu chào mừng đơn giản:

 • Good morning/ afternoon/ evening, ladies and gentlemen.

  – Xin chào các quý bà và các quý ông!

 • Hello / Hi, everyone. – Xin chào các bạn.
 • First of all, let me thank you all for comming here today. – Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã đến đây ngày hôm nay.
 • I’m happy / delighted that so many of you could make it today . – Tôi rất hạnh phúc/ vui mừng khi nhiều bạn đến tham dự ngày hôm nay.
 • I’m plesure to welcome you today . – Tôi vui mừng chào đón các bạn trong ngày hôm nay.
 • It’s good to see you all here. – Thật vui khi được gặp tất cả các bạn tại đây.

2. Introduce yourself – Tự giới thiệu bản thân

mo dau thuyet trinh tieng anhpng

Tiếp theo, trong phần mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh, người thuyết trình sẽ tự giới bản thân với những người theo dõi. Các mẫu câu sau hoàn toàn có thể được sử dụng :

 • Let me introduce myself. I’m David Elwood from … – Hãy để tôi tự giới thiệu về bản thân. Tôi là David Elwood đến từ…
 • For those of you who don’t know me, my name’s…

  – Một vài người trong số các bạn không biết tôi là ai, tên tôi là…

 • Let me just start by introducing myself. My name is…

  – Hãy để tôi bắt đầu bằng việc tự giới thiệu về bản thân nhé. Tên tôi là….

Bạn cũng hoàn toàn có thể đề cập đến chức vụ, vị trí, công ty mà mình đang công tác làm việc :

 • As you probably know, I’m the new HR manager./ I’m head of logistics here at Air Spares./ I’m here in my funtion as the Head of Controlling.

  – Có lẽ các bạn đã biết, tôi là quản lý nhân sự mới./ Tôi là người phụ trách xuất nhập khẩu tại đây ở Air Spares./ Tôi ở đây với nhiệm vụ điều hành.

 • As some of you know, I’m the purchasing manager . – Nhưng một vài bạn đã biết, tôi là quản lý mua hàng.
 • I’m the key account manager here and am reposible for … – Tôi là quản lý khách hàng trọng yếu ở đây và tôi chịu trách nhiệm về…
 • I’m the project manager in charge of … – Tôi là quản lý dự án có nhiệm vụ….

3. Say what the topic is – Nói về chủ đề thuyết trình

mo dau thuyet trinh tieng anh hap dan

Có lẽ những người đến tham gia đã biết về chủ đề của buổi thuyết trình, tuy nhiên với tư cách là người trình diễn, bạn nên đề cập lại chủ đề của bài thuyết trình. Trường hợp có nhiều bài thuyết trình nhỏ với những chủ điểm tương quan với chủ đề chính, bạn cần trình diễn chủ điểm sẽ đề cập. Các cấu trúc câu mà bạn hoàn toàn có thể sử dụng :

 • As you can see on the màn hình hiển thị, our topic today is … – Như bạn có thể thấy trên màn hình, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là….
 • Today’s topic is … – Chủ đề ngày hôm nay là….
 • What I’d like to present to you today is…

  – Điều tôi muốn trình bày với các bạn ngày hôm nay là…

 • The subject/ topic of my presentation is…

  – Chủ đề thuyết trình của tôi là….

 • In my pesentation I would like to report on…

  – Trong bài thuyết trình của mình, tôi muốn báo cáo về…

 • In my talk I’ll tell you about…

  – Trong phần trình bày của mình, tôi muốn nói về…

 • Today I’m going to talk about … – Hôm nay, tôi muốn nói về..
 • I’ll be talking about …

  – Tôi sẽ nói về…

4/ Explain why audience will be interested – Giải thích lý do khán giả sẽ cảm thấy hứng thú

Để liên tục phần mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh, bạn cần đề cập đến những lý di khiến người nghe thấy hứng thú hoặc chăm sóc tới đề tài của mình. Bạn hoàn toàn có thể nói như sau :

 • My talk is particularly relevant to those of you/ us who… – Phần trình bày của tôi đặc biệt liên quan đến bạn/ chúng ta, những người…
 • Today’s topic is of particular interest to those of you/ us who… – Chủ đề hô nay đặc biệt liên quan đến bạn/ chúng ta, những người…
 • Today’s topic is very important for you because … – Chủ đề ngày hôm nay rất quan trọng với bạn bởi vì…
 • My/ The topic is/ will very important for you because… – Chủ đề của tôi rất quan trọng với các bạn vì…
 • By the end of this talk, you will familiar with… – Trước khi kết thúc phàn trình bày này, các bạn sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc với…

Với 4 bước đơn giản mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh hay trên đây, aroma hy vọng bạn sẽ có một phần giới thiệu thật ấn tượng, thu hút người tham dự. Phần mở đầu sẽ quyết định sự thành công cho phần trình bày của bạn. Chúc bạn có bài thuyết trình thành công!

Xem thêm :

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Văn học

Viết một bình luận