Hà Nội: P. Hàng Bạc bao giờ mới chấm dứt tình trạng vi phạm TTXD?

Tình trạng hàng loạt công trình siêu khủng, sai phạm nghiêm trọng về TTXD phá vỡ quy hoạch phố cổ, gây mất cảnh quan đô thị vẫn ngang nhiên mọc lên như nấm nhưng vẫn chưa bị các cấp chính quyền vào cuộc xử lý. Câu hỏi đặt ra, ai đang “chống lưng” cho hàng loạt công trình sai phép này?

Theo quy định trong kiến trúc đô thị phố cổ, có giá trị về cấu trúc không gian đô thị gắn với các phố nghề, phường nghề và lễ hội truyền thống, hệ thống di sản, di tích kiến trúc có ý nghĩa văn hóa qua các giai đoạn lịch sử. Ngày 24/10/2013, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký Quyết định số 6398/QĐ ban hành Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc khu phố cổ Hà Nội.

Được biết, trong tuyến phố cổ công trình xây dựng được cấp tối đa với lớp ngoài là 3 tầng, lớp trong là 4 tầng. Bên cạnh đó, trong danh mục 79 tuyến phố và 83 ô phố tại khu phố cổ được quy định chi tiết về mật độ, số tầng cao được phép xây dựng và khoảng lùi công trình.

Riêng các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhà, chủ đầu tư của các công trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo trong khu vực nếu vi phạm các quy định trong quy chế sẽ bị xử lý nghiêm. Cũng theo Quyết định số 6398/QĐ, các công trình trên mặt phố cổ đều không được phép cao quá 12m, chỉ từ 1-3 tầng.

Ông  Chu Công Tân, phó Chủ tịch UBND phường cho biết “Những công trình trên không có sai phạm nghiêm trọng lắm”. Nhưng theo quan sát và ghi nhận thực tế thì cho đến nay, những công trình trên đều chưa bị xử lý dứt điểm về sai phạm TTXD. Câu hỏi đặt ra, phải chăng chính quyền UBND phường Hàng Bạc, Đội Quản lý Đô thị TTXD quận Hoàn Kiếm đang phớt lờ cho hàng loạt sai phạm về TTXD nêu trên? 

Liên quan đến vấn đề quan lý trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Công văn số 553/UBND-VP. Giao Chủ tịch UBND 18 phường: Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xây dựng trên địa bàn, kịp thời xử lí các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đình chỉ tuyệt đối, giám sát chặt chẽ không để tiếp tục phát sinh vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND quận, Phòng Quản lí đô thị, Đội Thanh tra xây dựng quận Hoàn Kiếm những vấn đề vượt quá thẩm quyền, những bất cập và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, để điều chỉnh kế hoạch theo quy định.

Phòng Quản lý Đô thị quận tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cấp phép xây dựng; kiểm tra, đôn đốc UBND các phường trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 1/6/2017 của UBND thành phố; phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng quận Hoàn Kiếm tổng hợp kết quả xử lí, các khó khăn vướng mắc, bất cập, những vấn đề vượt quá thẩm quyền của UBND các phường, báo cáo Quận ủy, UBND quận chỉ đạo giải quyết.

Văn bản yêu cầu UBND phường giải quyết tồn đọng, ngoài ra các công trình vi phạm TTXD phải có biện pháp xử lí kịp thời theo quy định; phối hợp với UBND các phường trong khu phố cổ, Phòng Quản lí đô thị, Đội Thanh tra xây dựng quận xử lí các vi phạm TTXD trong khu vực phố cổ Hà Nội.

Chỉ đạo là thế mà không hiểu sao những công trình trên vẫn chưa được UBND phường Hàng Bạc và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm vào cuộc xử lí? Lãnh đạo nào đã tiếp tay cho hàng loạt sai phạm trong TTXD tại phường Hàng Bạc cũng như một số công trình khác của Quận?

Viết một bình luận