Miễn nhiệm là gì? Trường hợp nào cán bộ, công chức bị miễn nhiệm?

Cán bộ, công chức miễn nhiệm là một trong những trường hợp thường gặp trong quy trình công tác làm việc. Vậy miễn nhiệm là gì ? Có phải hình thức kỷ luật cán bộ, công chức không ?

Miễn nhiệm là gì? Có phải hình thức kỷ luật không?

Miễn nhiệm là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn chỉ định

Định nghĩa này được nêu tại khoản 6 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Do đó, miễn nhiệm là trường hợp cán bộ, công chức chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm thì được thôi giữ chức vụ, chức danh.

Đây cũng là trường hợp vận dụng với cả cán bộ, công chức. Không giống bãi nhiệm chỉ vận dụng với cán bộ khi chưa hết nhiệm kỳ thì không được liên tục giữ chức vụ, chức vụ .
Tuy nhiên, miễn nhiệm không phải là hình thức kỷ luật vận dụng với cán bộ, công chức bởi theo lao lý của Luật Cán bộ công chức hiện hành, miễn những hình thức kỷ luật của cán bộ, công chức được pháp luật như sau :

– Với cán bộ: Điều 78 Luật Cán bộ, công chức quy định gồm các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chúc và bãi nhiệm.

– Với công chức: Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức quy định gồm: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức và buộc thôi việc.

Căn cứ những lao lý này, hoàn toàn có thể thấy, miễn nhiệm không phải hình thức kỷ luật với cán bộ, công chức .
mien nhiem la gi
Miễn nhiệm không phải hình thức kỷ luật (Ảnh minh họa)

Khi nào cán bộ, công chức bị miễn nhiệm?

Trường hợp cán bộ bị miễn nhiệm

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức, cán bộ, những trường hợp cán bộ bị miễn nhiệm gồm :
– Bị cho miễn nhiệm khi có hai năm liên tục bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành xong trách nhiệm ( theo khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi 2019 ) .
– Cán bộ xin miễn nhiệm khi không đủ sức khỏe thể chất, không đủ năng lượng, uy tín, theo nhu yếu trách nhiệm hoặc vì nguyên do khác ( theo khoản 1 Điều 30 Luật Cán bộ, công chức 2008 ) .
Đồng thời, theo Điều 5 Quy định 206 năm 2009 thì gồm những trường hợp đơn cử sau :
– Bị cảnh cáo hoặc khiển trách mà nhu yếu trách nhiệm công tác làm việc cần phải đổi khác ;
– Bị cơ quan Kết luận bằng văn bản về vi phạm pháp lý nhưng chưa đến mức không bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm ;

– Không đủ năng lực, uy tín để làm việc trong một các trường hợp: Trong hai năm liên tiếp của nhiệm kỳ giữ chức vụ không hoàn thành nhiệm vụ; Để đơn vị mất đoàn kết hoặc làm đơn vị mất đoàn kết theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền…

– Bị cơ quan có thẩm quyền Kết luận vi phạm pháp luật về bảo vệ chính trị nội bộ .

Xem thêm…

Trường hợp công chức bị miễn nhiệm

Công chức miễn nhiệm trong những trường hợp nêu tại khoản 1 Điều 54 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 gồm :
– Không đủ sức khỏe thể chất ;
– Không đủ năng lượng, uy tín ;
– Theo nhu yếu trách nhiệm ;
– Vì nguyên do khác .
Đồng thời, công chức chỉ huy, quản trị được xem xét miễn nhiệm khi thuộc những trường hợp nêu tại khoản 1 Điều 66 Nghị định 138 / 2020 / NĐ-CP gồm :
– Có hai năm liên tục được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành xong trách nhiệm ;
– Bị giải quyết và xử lý kỷ luật chưa đến mức không bổ nhiệm nhưng do nhu yếu trách nhiệm công tác làm việc cần phải thay thế sửa chữa ;
– Bị giải quyết và xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng một thời hạn chỉ định ;
– Bị cơ quan có thẩm quyền Tóm lại vi phạm pháp luật của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ ;

– Các lý do miễn nhiệm khác theo quy định của Đảng và pháp luật.

Xem thêm…

Trên đây là quy định về miễn nhiệm là gì? Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> 5 tiêu chí phân biệt bãi nhiệm, miễn nhiệm và cách chức

Viết một bình luận