Môi trường là gì?

Photo of author

Môi trường là một tổ hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống hoặc một cá thể, sự vật nào đó. Chúng tác động lên hệ thống này, xác định xu hướng và tình trạng tồn tại của nó. Môi trường có thể coi là một tập hợp, trong đó hệ thống đang xem xét là một tập hợp con.

Một định nghĩa rõ ràng hơn như : Môi trường là tập hợp tổng thể những yếu tố tự nhiên và tự tạo bao quanh con người, tác động ảnh hưởng tới con người và tác động ảnh hưởng đến những hoạt động giải trí sống của con người như : không khí, nước, nhiệt độ, sinh vật, xã hội loài người và những thể chế. [ 1 ]

Nói chung, môi trường của một kháng thể bao gồm các vật chất, điều kiện hoàn cảnh, các đối tượng khác hay các điều kiện nào đó mà chúng bao quanh cá thể này hay các hoạt động của cá thể diễn ra trong chúng.]

Khoa học về sự sống[sửa|sửa mã nguồn]

Chức năng của môi trường sống[sửa|sửa mã nguồn]

  • Môi trường là không gian sống của con người và sinh vật. Trong quá trình tồn tại và phát triển con người cần có các nhu cầu tối thiểu về không khí, độ ẩm, nước, ánh sáng,… cũng như các hoạt động vui chơi giải trí khác. Tất cả các nhu cầu này đều do môi trường cung cấp. Tuy nhiên khả năng cung cấp các nhu cầu đó cho con người là có giới hạn và phụ thuộc vào trình độ phát triển của từng quốc gia và ở từng thời kì.
  • Môi trường là nơi cung cấp các nhu cầu về tài nguyên cho con người như đất, đá, tre, nứa, tài nguyên sinh vật. Tất cả các tài nguyên này đều do môi trường cung cấp và giá trị của tài nguyên phụ thuộc vào mức độ khan hiếm của nó trong xã hội. – Môi trường là nơi chứa đựng, đồng hóa các chất thải của con người trong quá trình sử dụng các tài nguyên thải vào môi trường. Các tài nguyên sau khi hết hạn sử dụng, chúng bị thải vào môi trường dưới dạng các chất thải. Các chất thải này bị các quá trình vật lý, hóa học, sinh học phân hủy thành các chất vô cơ, vi sinh quay trở lại phục vụ con người. Tuy nhiên chức năng là nơi chứa đựng chất thải của môi trường là có giới hạn. Nếu con người vượt quá giới hạn này thì sẽ gây ra mất cân bằng sinh thái và ô nhiễm môi trường.

Khoa học tự nhiên[sửa|sửa mã nguồn]

Nghệ thuật tự do và khoa học xã hội[sửa|sửa mã nguồn]

Khoa học máy tính và thông tin[sửa|sửa mã nguồn]

Các câu hỏi về lịch sử môi trường có từ thời cổ đại, bao gồm Hippocrates,cha đẻ của y học, người khẳng định rằng các nền văn hóa và tính khí khác nhau của con người có thể liên quan đến môi trường xung quanh nơi các dân tộc sống ở Không khí, Nước, Địa điểm. Các học giả đa dạng như Ibn Khaldun và Montesquieu thấy khí hậu là yếu tố quyết định chính về hành vi của con người. Trong thời kỳ Khai sáng,có một nhận thức ngày càng tăng về môi trường và các nhà khoa học đã giải quyết các chủ đề về tính bền vững thông qua lịch sử tự nhiên và y học. Tuy nhiên, nguồn gốc của chủ thể ở dạng hiện tại của nó thường được bắt nguồn từ thế kỷ 20.

Năm 1929, một nhóm các nhà sử học Pháp đã thành lập tạp chí Annales,theo nhiều cách, theo nhiều cách, tiền thân của lịch sử môi trường hiện đại vì nó lấy làm chủ đề ảnh hưởng toàn cầu đối ứng của môi trường và xã hội loài người. Ý tưởng về tác động của môi trường vật lý đối với các nền văn minh đã được Trường An Nam này tán thành để mô tả sự phát triển lâu dài định hình lịch sử loài người bằng cách tập trung ra khỏi lịch sử chính trị và trí tuệ, hướng tới nông nghiệp, nhân khẩu học và địa lý. Emmanuel Le Roy Ladurie,một học sinh của Trường Annales, là người đầu tiên thực sự nắm lấy, trong những năm 1950, lịch sử môi trường trong một hình thức hiện đại hơn. trong những thành viên có ảnh hưởng nhất của Trường Annales là Lucien Febvre (1878-1956), người có cuốn sách năm 1922 A Geographic Introduction to History hiện là một tác phẩm kinh điển trong lĩnh vực này.

Công việc thực nghiệm và lý thuyết có ảnh hưởng nhất trong môn học này đã được thực hiện ở Hoa Kỳ, nơi các chương trình giảng dạy lần đầu tiên xuất hiện và một thế hệ các nhà sử học môi trường được đào tạo hiện đang hoạt động. Trong lịch sử môi trường Hoa Kỳ như một lĩnh vực nghiên cứu độc lập nổi lên trong việc đánh giá lại và cải cách văn hóa nói chung của những năm 1960 và 1970 cùng với chủ nghĩa môi trường, “lịch sử bảo tồn”, và nhận thức tập hợp về quy mô toàn cầu của một số vấn đề môi trường. Điều này phần lớn là một phản ứng đối với cách thiên nhiên được thể hiện trong lịch sử vào thời điểm đó, trong đó “miêu tả sự tiến bộ của văn hóa và công nghệ như giải phóng con người khỏi sự phụ thuộc vào thế giới tự nhiên và cung cấp cho họ các phương tiện để quản lý nó [và] tôn vinh sự làm chủ của con người đối với các hình thức khác của cuộc sống và môi trường tự nhiên, và dự kiến cải tiến công nghệ và tăng trưởng kinh tế sẽ tăng tốc”. Các nhà sử học môi trường dự định phát triển một lịch sử hậu thuộc địa “bao gồm nhiều hơn trong các câu chuyện của nó“.

Nguồn cảm hứng đạo đức và chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Nguồn cảm hứng đạo đức và chính trị cho những nhà sử học môi trường đến từ những nhà văn và nhà hoạt động giải trí Mỹ như Henry Thoreau, John Muir, Aldo Leopoldvà Rachel Carson. Lịch sử môi trường ” tiếp tục thôi thúc một chương trình nghị sự đạo đức và chính trị mặc dầu nó dần trở thành một doanh nghiệp học thuật hơn “. Những nỗ lực bắt đầu để xác lập nghành nghề dịch vụ này đã được Thực hiện tại Hoa Kỳ bởi Roderick Nash trong ” Tình trạng lịch sử dân tộc môi trường ” và trong những tác phẩm khác của những nhà sử học biên giới Frederick Jackson Turner, James Malinvà Walter Prescott Webb, người đã nghiên cứu và phân tích quy trình xử lý. Công việc của họ đã được lan rộng ra bởi một thế hệ thứ hai của những nhà sử học môi trường chuyên ngành hơn như Alfred Crosby, Samuel P. Hays, Donald Worster, William Cronon, Richard White, Carolyn Merchant, J. R. McNeill, Donald Hughes, và Chad Montrie ở Hoa Kỳ và Paul Warde, Sverker Sorlin, Robert A. Lambert, T.C. Smout Peter Coates ở châu Âu .

Đế quốc Anh[sửa|sửa mã nguồn]

Mặc dù lịch sử môi trường đã phát triển nhanh chóng như một lĩnh vực sau năm 1970 ở Hoa Kỳ, nó chỉ đến được với các nhà sử học của Đế quốc Anh vào những năm 1990.Gregory Barton lập luận rằng khái niệm chủ nghĩa môi trường xuất hiện từ các nghiên cứu lâm nghiệp, và nhấn mạnh vai trò của đế quốc Anh trong nghiên cứu đó. Ông lập luận rằng phong trào lâm nghiệp đế quốc ở Ấn Độ vào khoảng năm 1900 bao gồm bảo lưu của chính phủ, các phương pháp phòng cháy chữa cháy mới và chú ý đến quản lý rừng sản xuất doanh thu. Kết quả đã giảm bớt cuộc chiến giữa các nhà bảo tồn lãng mạn và các doanh nhân laissez-faire, do đó đưa ra sự thỏa hiệp từ đó chủ nghĩa môi trường hiện đại xuất hiện.

Trong những năm gần đây, nhiều học giả được trích dẫn bởi James Beattie đã kiểm tra ảnh hưởng tác động môi trường của Đế chế. và Hughes lập luận rằng việc phát hiện và sử dụng thương mại hoặc khoa học những loài thực vật mới là một mối chăm sóc quan trọng trong thế kỷ 18 và 19. Việc sử dụng hiệu suất cao những con sông trải qua những đập và những dự án Bất Động Sản thủy lợi là một giải pháp tốn kém nhưng quan trọng để nâng cao hiệu suất nông nghiệp. Tìm kiếm những cách hiệu suất cao hơn để sử dụng tài nguyên vạn vật thiên nhiên, người Anh đã chuyển dời hệ thực vật, động vật hoang dã và sản phẩm & hàng hóa trên khắp quốc tế, đôi lúc dẫn đến sự gián đoạn sinh thái xanh và đổi khác môi trường triệt để. Chủ nghĩa đế quốc cũng kích thích thái độ tân tiến hơn so với vạn vật thiên nhiên và điều tra và nghiên cứu thực vật học và nông nghiệp được trợ cấp. Các học giả đã sử dụng Đế quốc Anh để kiểm tra tiện ích của khái niệm mới về mạng lưới văn hóa truyền thống sinh thái xanh như một lăng kính để kiểm tra những quy trình tiến độ xã hội và môi trường được liên kết với nhau, trên khoanh vùng phạm vi rộng .
James Beattie, ” Recent Themes in the Environmental History of the British Empire, ” History Compass ( Feb 2012 ) 10 # 2 pp 129 – 139

William Beinart and Lotte Hughes. Environment and empire (2007)
James Beattie, Edward Melillo, and Emily O'Gorman. "Rethinking the British Empire through eco-cultural networks: materialist-cultural environmental history, relational connections and agency." Environment and History 20#4 (2014): 561-575.
Madhav Gadgil and Ramachandra Guha, This fissured land: an ecological history of India (1993).
John M. MacKenzie, The empire of nature: Hunting, conservation and British Imperialism (1997).
Gregory Barton, "Empire forestry and the origins of environmentalism." Journal of Historical Geography 27#4 (2001): 529-552.

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Podcasts
Institutions & resources
Journals
Videos

Bản mẫu:Sustainability
Bản mẫu:Environmental humanities
Bản mẫu:Environmental social science

Bản mẫu : Theories of History

Viết một bình luận