Mol là gì ? Cách tính khối lượng mol và thể tích mol thế nào ?

Photo of author

2021 – 08-13 T13 : 12 : 03-04 : 002021 – 08-13 T13 : 12 : 03-04 : 00https://tbdn.com.vn/ly-thuyet/mol-29.html

https://tbdn.com.vn/uploads/hoa-hoc-123.webp

Trong những bài trước, những em đã biết được nguyên tử cũng có khối lượng nhưng vô cùng nhỏ bé không hề cân đo đong đếm được bằng chiêu thức thường thì. Nhưng khi học môn hóa học lại cần phải biết có bao nhiêu nguyên tử, phân tử và khối lượng hay thể tích như nào để đo lường và thống kê. Do đó, những nhà khoa học đã đề xuất kiến nghị một khái niệm dành cho những hạt vi mô đó là MOL đọc là mon. Trong bài này, tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá khái niệm và những điều mới lạ về thống kê giám sát hóa học sẽ khởi đầu từ đây .

I – Mol là gì ?

Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

Con số 6.1023 được gọi là số Avogaddro và kí hiệu số Avogadrolà N.

Ví dụ :
Một mol nguyên tử đồng là một lượng đồng có chứa N nguyên tử Cu
Một mol nguyên tử kẽm là một lượng kẽm có chứa N nguyên tử Zn
Một mol phân tử hidro là một lượng khí hidro có chứa N phân tử khí H2

Xem thêm ví dụ về mol là gì trong SGK hóa học lớp 8 trang 63

II – Khối lượng Mol là gì ?

Khối lượng mol của một chất nào đó chính là khối lượng được tính bằng gam ( g ) của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó .
Kí hiệu của khối lượng mol là M .

1. Cách tính khối lượng mol đơn chất

Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một đơn chất có cùng số trị với nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó .
Ví dụ khối lượng mol

– Khối lượng mol của Nguyên Tử Hidro là MH = 1 g/mol

– Khối lượng mol của Phân Tử Hidro là MH2 = 2 g/mol

– Khối lượng mol của nguyên tử oxi là MO = 16 g/mol

– Khối lượng mol của phân tử oxi là MO2 = 32 g/mol

– Khối lượng mol của lưu huỳnh là MS = 32
Khối lượng mol của Natri là MNa = 23

2. Cách tính khối lượng mol của hợp chất, phân tử

Khối lượng mol của một phân tử, hợp chất gồm có nguyên tử của nhiều nguyên tố khác nhau bằng tổng khối lượng mol số nguyên tử có trong phân tử chất đó .
Xét trường hợp tổng quát với một hợp chất bất kể nào đó được cấu trúc bởi 3 nguyên tố hóa học có công thức hóa học là AaBbCc trong đó :
– A, B, C là nguyên tố hóa học tạo nên hợp chất .
– a, b, c là số nguyên tử tương ứng với mỗi nguyên tố .
Vậy khối lượng mol của hợp chất trên được tính bằng công thức sau
Mhc = MA x a + MB x b + MC x c
Ví dụ : Tính khối lượng mol của hợp chất sau đây

– Khối lượng mol của phân tử nước có công thức hóa học H2O là MH2O = MH2 + MO = (1 x 2 + 16) = 18 g/mol.

– Khối lượng mol của axit clohidric là MHCl = 1 + 35,5 = 36,5 g / mol
Lưu ý :
– Thường gặp nhiều khối lượng mol trong những bài tập tính toán
– Quy đổi khối lượng ra mol để giám sát cho tiện

III – Thể tích mol của chất khí là gì ?

Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó .
Người ta xác lập được rằng : Một mol của bất kể chất khí nào trong cùng điều kiện kèm theo về nhiệt độ và áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau. Nếu ở nhiệt độ 0 oC và áp suất là 1 atm ( Sau này viết tắt là đktc gọi là điều kiện kèm theo tiêu chuẩn ) thì thể tích đó là 22,4 lít .
Như vậy, những chất khí khác nhau thường có khối lượng mol không như nhau những thể tích mol của chúng lại giống y như nhau ở cùng điều kiện kèm theo .
Ví dụ :
Thể tích của 1 mol khí hidro bằng thể tích 1 mol khí oxi bằng thể tích 1 mol khí nitơ. . .
Ở điều kiện kèm theo thông thường ( 20 oC và 1 atm ) thì 1 mol chất khí có thể tích là 24 lít .
Ở điều kiện kèm theo tiêu chuẩn ( 0 oC và 1 atm ) thì 1 mol khí có thể tích là 22,4 lít .
Các em nhớ hai điều kiện kèm theo trên để sau này chú ý quan tâm khi làm những bài tập tính toán nhé .

IV – Bài tập mol

Bài tập tính khối lượng mol và thể tích 1 mol chất khí

Bài số 01: Em hãy tính số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:

a. 2 mol nguyên tử nhôm
b. 3 mol phân tử H2
c. 0,25 mol phân tử NaCl
d. 0.004 mol phân tử H2O

Bài số 02: Em hãy tính khối lượng của:

a. 1 mol nguyên tử Clo và 1 mol phân tử Clo
b. 1 mol nguyên tử đồng và 1 mol phân tử đồng ( II ) oxit
c. 1 mol nguyên tử cacbon, 1 mol phân tử khí cacbon ( II ) oxit và 1 mol phân tử Cacbon đi oxit

Bài số 03: Em hãy tính thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của:

a. 1 mol phân tử CO2, 2 mol phân tử H2, 1,5 mol phân tử O2
b. 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2

Bài số 04: Em hãy tính khối lượng của N phân tử những chất sau:

a. H2O
b. HCl

c. Fe2O3

d. C12H22O11
Hướng dẫn bài 04 : Khối lượng của N phân tử chính là khối lượng mol nhé những em .

V – Tài liệu tham khảo

– Sách giáo khoa hóa học lớp 8 – NXB Giáo Dục – Mã số : 2H807 T7

Viết một bình luận