I. Write b, c, d, e, k, r to complete the words 1. _ o o k 4. _ o l l 2. _ r a y o n 5. _ o b o t 3. _ i t e 6. _ r a s e r

I. Write b, c, d, e, k, r to complete the words
1. _ o o k
4. _ o l l
2. _ r a y o n
5. _ o b o t
3. _ i t e
6. _ r a s e r

2 bình luận về “I. Write b, c, d, e, k, r to complete the words 1. _ o o k 4. _ o l l 2. _ r a y o n 5. _ o b o t 3. _ i t e 6. _ r a s e r”

 1. Trả lời + Giải thích :
  * Write b, c, d, e, k, r to complete the words :
  1. B o o k
  4. D o l l 
  2. C r a y o n
  5. R o b o t
  3. K i t e
  6. E r a s e r
  Nếu cần dịch các từ thì đây em nhé :
  1. B o o k = Quyển sách
  4. D o l l = Búp bê
  2. C r a y o n = bút màu
  5. R o b o t = đồ chơi rô-bốt
  3. K i t e = cái diều
  6. E r a s e r = cục tẩy ( cục gôm )
  Okay, chị làm xong hết bài rồi. Bài này chị dịch luôn cho em hiểu và ghi nhớ nhé. Chúc em một ngày thật vui vẻ !

  Trả lời
 2. 1. b o o k
  (Nghĩa: quyển sách)
  4. d o l l
  (Nghĩa: búp bê)
  2. c r a y o n
  (Nghĩa: bút chì màu)
  5. r o b o t
  (Nghĩa: người máy)
  3. k i t e
  (Nghĩa: cánh diều)
  6. e r a s e r
  (Nghĩa: cục tẩy)

  Trả lời

Viết một bình luận