I. Write b, c, d, e, k, r to complete the words 1. _ o o k 4. _ o l l 2. _ r a y o n 5. _ o b o t 3. _ i t e 6. _ r a s e r

I. Write b, c, d, e, k, r to complete the words
1. _ o o k
4. _ o l l
2. _ r a y o n
5. _ o b o t
3. _ i t e
6. _ r a s e r

2 bình luận về “I. Write b, c, d, e, k, r to complete the words 1. _ o o k 4. _ o l l 2. _ r a y o n 5. _ o b o t 3. _ i t e 6. _ r a s e r”

 1. 1.Book
  Dịch quyển sách
  2.Crayon
  Dịch:Bút chì màu
  3.Kite
  Dịch:con diều
  4.Doll
  Dịch:búp bê
  5.Robot
  Dịch: Rô-bốt
  6.Eraser
  Dịch:cục tẩy

  Trả lời
 2. $Đáp$ $Án$ + $giải$ $thích$:
  1. Book
  -> Book(n): Cuốn sách – từ cần điền là “B”.
  4. Doll
  -> Doll(n): Búp bê – từ cần điền là “D”.
  2. Crayon
  -> Crayon(n): Bút màu – từ cần điền là “C”.
  5. Robot
  -> Robot(n): người máy – từ cần điền là “R”.
  3. Kite
  -> Kite(n): Con diều- từ cần điền là “K”.
  6. Eraser
  -> Eraser (n): Cục tẩy, gôm – từ cần điền là “E”.
  $\boxed{\color{red}{\text{#nguyennhi2766}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới