1. a/ going/ am/ i/ detective/ movie/ with/ sister/ see/ to/ my 3. viewer/ can/ in/TV/questions/join/answering/by/through/ or

1. a/ going/ am/ i/ detective/ movie/ with/ sister/ see/ to/ my
3. viewer/ can/ in/TV/questions/join/answering/by/through/ or/ mail/ telephone

1 bình luận về “1. a/ going/ am/ i/ detective/ movie/ with/ sister/ see/ to/ my 3. viewer/ can/ in/TV/questions/join/answering/by/through/ or”

  1. 1. I’m going to see a detective movie with my sister. (Dịch nghĩa: 1. Tôi đang đi xem một bộ phim trinh thám với em gái tôi).
    3. Viewers can join in by answering TV questions through mail or telephone. (Dịch nghĩa: Người xem có thể tham gia bằng cách trả lời các câu hỏi truyền hình qua thư hoặc điện thoại).
    Xin ctlhn!
    CHÚC BẠN HỌC TỐT

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới