1.A part off a tree with leaves on. ____________________________________ 2.A special ting in the sky at night ._____________

1.A part off a tree with leaves on. ____________________________________
2.A special ting in the sky at night ._____________________________________
3.where cows eat grass._____________________________________
4.A small riever.___________________________
5.The place where we all live. ________________________________
6.What we walk on._________________-
7.You have this near your tent. You use it for cooking.____________________
30đ 7 câu mong mọi người giúp đỡ…

1 bình luận về “1.A part off a tree with leaves on. ____________________________________ 2.A special ting in the sky at night ._____________”

 1. 1. branch (cành cây)
  Dịch câu: Một bộ phận của cây với lá trên. (off => of)
  2. star (ngôi sao)
  Dịch câu: Một điều đặc biệt trên bầu trời vào ban đêm.
  3. grassland/meadow (đồng cỏ,bãi cỏ)
  Dịch câu: Nơi những con bò ăn cỏ
  4. stream (suối)
  Dịch: một con sống nhỏ
  5. country/earth/city/ ….
  Dịch: nơi chúng ta sống
  6. land/ground (mặt đất)
  Dịch: cái mà chúng ta bước đi được
  7. fire/camp-fire (lửa/lửa trại)
  Dịch: Bạn có cái này gần lều của bạn. Bạn sử dụng nó để nấu ăn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới