A child (not/give) ……. everything he or she wants

A child (not/give) ……. everything he or she wants

1 bình luận về “A child (not/give) ……. everything he or she wants”

  1. Registration form (fill in)..WAS FILLED IN.. by guests.
    -> Dựa vào ngữ cảnh, có by-> câu BĐ QKĐ
    A child (not/give) ….DOES NOT GIVE… everything he or she wants.
    -> dựa vào ngữ cảnh: một đứa trẻ thường sẽ không đưa cái gì chúng muốn. -> chia HTĐ

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới