ai đó nói lại cho tui về quá khứ tiếp diễn ko Khi lại công thức Cách nhận biết

ai đó nói lại cho tui về quá khứ tiếp diễn ko
Khi lại công thức
Cách nhận biếtViết một bình luận