Ai phân biết giúp em phân biệt cụm “chili sauce” và “hot sauce” với ạ

Ai phân biết giúp em phân biệt cụm “chili sauce” và “hot sauce” với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới