Chia động từ trong ngoặc ở thể chủ động hoặc bị động sao cho thích hợp: 1/ Children (tell) …………….. stories by autho

Chia động từ trong ngoặc ở thể chủ động hoặc bị động sao cho thích hợp:
1/ Children (tell) …………….. stories by authors as well as by librarians.
2/ Regular fashion shows (now/hold) ……………… all over the world.
3/ No meetings in January (schedule) ……………… for the book club.
4/ Our ancestors, Homo sapiens, (already/populate) ……………… East Africa 150,000 years ago.
5/ If this leave isn’t taken in one year, it (transfer) ……………… and used in the following year.

1 bình luận về “Chia động từ trong ngoặc ở thể chủ động hoặc bị động sao cho thích hợp: 1/ Children (tell) …………….. stories by autho”

 1. 1/ Children (tell) …..are told….. stories by authors as well as by librarians.
  2/ Regular fashion shows (now/hold) ….are now held…. all over the world.
  3/ No meetings in January (schedule) ….have been scheduled…. for the book club.
  4/ Our ancestors, Homo sapiens, had already populated East Africa 150,000 years ago. (already/populate)
  5/ If this leave isn’t taken in one year, it (transfer) ….will be transferred….. and used in the following year.
  $\underline{Explain:}$
  – Bị động Hiện tại đơn: S + am/is/are + VpII + (by + n)
  – Bị động Hiện tại hoàn thành: S + has/have + been + VpII
  – Quá khứ hoàn thành: S + had + (adv) + VpII
  $\rightarrow$ Cách dùng: Để diễn tả hành động đã xảy ra và đã hoàn thành trước một thời điểm được nhắc đến trong quá khứ.
  – If loại 1 dạng bị động: If + am/is/are (not) + VpII, … may/will/can + be + VpII.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới