Cho em hỏi là come into play = bring something into play có nghĩa là gì vậy ạ?Giải thích và cho câu ví dụ giúp em với

Cho em hỏi là come into play = bring something into play có nghĩa là gì vậy ạ?Giải thích và cho câu ví dụ giúp em với

2 bình luận về “Cho em hỏi là come into play = bring something into play có nghĩa là gì vậy ạ?Giải thích và cho câu ví dụ giúp em với”

 1. -come into play: bắt đầu có hiệu lực
  ex: This machine will come into play in the summer.
  Cái máy này sẽ bắt đầu hoạt động vào mùa hè.
  bring something into: mang một cái gì đó vào
  ex: Bring something into question
  Đưa điều gì ra bàn bạc như một vấn đề quan trọng

  Trả lời
 2. Come into play và bring sth into play đều có nghĩa là bắt đầu hoạt động/có tác dụng. Chỉ khác mỗi chỗ là cái subject chính được đảo chỗ. VD: The student’s creativity comes into play on this project (Sự sáng tạo của HS đã đc tận dụng trong dự án này) ; The students bring their creativity into play on this project (Các HS đã tận dụng sự sáng tạo của bản thân trong dự án này).

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới