Đổi các câu sau sang bị động 1.We can make try cars from paper 2.Did you water the house plants? 3.She broke my window Giúp e

Đổi các câu sau sang bị động
1.We can make try cars from paper
2.Did you water the house plants?
3.She broke my window
Giúp em với

1 bình luận về “Đổi các câu sau sang bị động 1.We can make try cars from paper 2.Did you water the house plants? 3.She broke my window Giúp e”

 1. 1. Toy cars could be made from paper by us.
  – Công thức bị động vs can: S + could + be + VPII + by + O
  2. Were the house plants watered by you?
  – Công thức bị động nghị luận thì QKĐ: Was/were + S + VPII + by + O?
  3. My window was broken by her.
  – Công thức bị động thì QKĐ: S + was/were + VPII + by + O
  color[pink][#ANGELRED]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới