giúp em vs ạ <3 ” Are you writting to your pen pal now?” —> He asked me ……

giúp em vs ạ <3
” Are you writting to your pen pal now?” —> He asked me ……

2 bình luận về “giúp em vs ạ <3 ” Are you writting to your pen pal now?” —> He asked me ……”

 1.  Are you writting to your pen pal now?”
  ⇒  He asked me whether I was writing to my pen pal then.
  Giải thích  : Câu trên là câu trực tiếp, khi biến đổi từ câu trực tiếp thành câu gián tiếp thì với câu hỏi đảo ta dùng “if” hoặc “whether”  sau đó biến đổi câu hỏi đảo về dạng câu trần thuật. Đổi chủ ngữ, và thì của động từ, các thành phụ khác như câu trần thuật khi chuyển sang gián tiếp.

  Trả lời
 2. => $\textit{He asked me if I was writing to my pen pal then.}$
   ** Cấu trúc câu tường thuật với yes/no questions:
   @ $\text{S + asked + O + if/whether + S + V(lùi thì)}$
  – Đổi ngôi: you -> I
  – Đổi tính từ sỡ hữu: your -> my
  – Lùi thì: HTTD -> QKTD: $\text{S + was/were + V-ing}$
  -> are writing -> was writing
  – Trong câu tường thuật, chuyển now -> then.
  ===================
  $\text{@Riechannn}$
  $#Rosé$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới