He took off his shoes and walked quietly into the room. —-> Taking………..

He took off his shoes and walked quietly into the room.
—-> Taking………..

2 bình luận về “He took off his shoes and walked quietly into the room. —-> Taking………..”

 1. Taking off his shoes, he walked quietly into the room
  vì cùng chủ ngữ, và hành động “cởi giày” diễn ra trước nên có thể rút gọn câu ngắn hơn 

  Trả lời
 2. Giải đáp + Giải thích bước giải:
  Answer: Taking off his shoes, he walked quietly into the room
  – Khi hai hành động xảy ra liền nhau và cùng một chủ từ, chúng ta có thể dùng cụm phân từ cho một trong hai hành động đó.   
  – V-ing + …, S + V
  – Tạm dịch: Cởi giày, anh lặng lẽ bước vào phòng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới