Nam asked ‘ are you a student , Hoa ‘

Nam asked ‘ are you a student , Hoa ‘

2 bình luận về “Nam asked ‘ are you a student , Hoa ‘”

 1. $\Longrightarrow$ Nam asked Hoa if she was a student.
  ————————————–
  $\text{Câu Gián Tiếp – Câu Hỏi :}$
  – S + asked + sb + If/What/Where…+ S + V(lùi thì) + O.
  $\text{Câu Gián Tiếp – Đổi Thì :}$
  $\rightarrow$ HTT -> QKT.

  Trả lời

Viết một bình luận