Lisa would find the milk if she (To look) in the fridge

Lisa would find the milk if she (To look) in the fridge

2 bình luận về “Lisa would find the milk if she (To look) in the fridge”

 1. ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH ĐÂY NHA !!!!
  $Answer ⇒$ Looked 
  $*$ GIẢI THÍCH CÁC BƯỚC GIẢI:
  $+$ Câu điều kiện loại 2 
  $+$ Cấu trúc câu điều kiện loại 2:
  $⇒$ If + S + V-ed /V cột 2 , S + would / could / should + Vbare (wouldn’t / couldn’t + Vbare ) 
  $+$ Look là V có quy tắc ⇒ thêm ed 
  $*$ DỊCH : Lisa sẽ tìm thấy sữa nếu cô ấy tìm trong tủ lạnh
  $#tiendat37208$
  ________________________________________
  VOTE 5* VÀ XIN HAY NHẤT Ạ !!!!

  Trả lời
 2. => looked
  – Main-clause chia “would + V-inf” -> Chia câu điều kiện loại II 
  – Diễn tả một giả định ko có thật, ko có khả năng xảy ra ở Hiện tại. 
  – Cấu trúc:
  If-clause: S + V-ed + O
                S + didn’t + V-inf + O
                S + was/were (not) + N/adj/… + O
  Main-clause: S + would/could/should (not) + V-inf + O
  -> If-clause chia thì QKD
  – “look” là động từ theo quy tắc -> Thêm đuôi “-ed” 
  Tạm Dịch: Lisa sẽ tìm được sẽ nếu cô ấy nhìn vào trong tủ lạnh. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới