The zookeeper would have punished her with a fine if she…(to feed) the animals

The zookeeper would have punished her with a fine if she…(to feed) the animals

2 bình luận về “The zookeeper would have punished her with a fine if she…(to feed) the animals”

 1. Giải đáp : hadn’t fed
  * Kiến thức câu điều kiện loại 3: If S + had P2 , S + would have P2 
  -> Diễn tả sự việc không có thực ở quá khứ 

  Trả lời
 2. đáp án: had fed
  GT:
  Câu điều kiện loại 3 (nói về điều trái với quá khứ)
  CT: S1 + would + have + VPII + if + S2 + had + VPII.
  #XIN HAY NHẤT Ạ#
  #CHÚC HỌC TỐT#

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới