Viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh ( khoảng 10 câu ) nói về một ca sĩ yêu thích ( đừng xóa câu hỏi của em nữa )

Viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh ( khoảng 10 câu ) nói về một ca sĩ yêu thích ( đừng xóa câu hỏi của em nữa )Viết một bình luận

Câu hỏi mới