She is …. in reading books. Giúp em với ạ

She is …. in reading books.
Giúp em với ạViết một bình luận