Students all need _______________________ advice from careers officer to ensure a good job orientation. (PART)

Students all need _______________________ advice from careers officer to ensure a good
job orientation. (PART)

2 bình luận về “Students all need _______________________ advice from careers officer to ensure a good job orientation. (PART)”

 1. Giải đáp:
  -> particular
  – Hiện tại đơn – Động từ thường $(+)$ S + V (s / es)
  – Trước một danh từ (N) cần điền một tính từ (Adj)
  -> Từ cần điền là tính từ của part (n.) : phần – particular (adj.) : cụ thể
  – Dịch: Tất cả sinh viên đều cần được tư vấn cụ thể từ cán bộ hướng nghiệp để đảm bảo định hướng việc làm tốt.

  Trả lời
 2. particular vì:
  – Trước danh từ là một tính từ.
  – HTĐ: S + V (s/es)
  – Tạm dịch: Tất cả sinh viên đều cần được tư vấn cụ thể từ cán bộ hướng nghiệp để đảm bảo định hướng việc làm tốt.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới