The exhibition helps to remind visitors of the _______________________ era when people lived in very crude cottages. (GO)

The exhibition helps to remind visitors of the _______________________ era when people
lived in very crude cottages. (GO)

1 bình luận về “The exhibition helps to remind visitors of the _______________________ era when people lived in very crude cottages. (GO)”

 1. gone-by vì:
  – cụm từ go by: đã đi qua (thường nói về thời gian)
  – Tính từ đứng trước danh từ: adj + N = VII + N
  – Dùng VII trong trường hợp này như một QKPT (VII + N khi chủ ngữ bị động)
  – Tạm dịch: Triển lãm giúp nhắc nhở du khách về thời kỳ đã qua khi mọi người sống trong những ngôi nhà tranh rất thô sơ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới