there are some magnificent mountains …… the north of the city. A. to.B .with .C.on .D.at

there are some magnificent mountains …… the north of the city.
A. to.B .with .C.on .D.at

2 bình luận về “there are some magnificent mountains …… the north of the city. A. to.B .with .C.on .D.at”

 1. there are some magnificent mountains …… the north of the city.
  -> Giải đáp A
  – Giới từ ” to ” đi với những từ chỉ hướng đi 
  – To the north : Nằm ở phía Bắc

  Trả lời
 2. There are some magnificent mountains to the north of the city.
  →”To” thường đc sử dụng vs các từ chỉ hướng đi 
  →to the north of the city : phía Bắc của thành phố
  Dịch : Có một số ngọn núi tuyệt đẹp ở phía bắc của thành phố.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới