This is a/an … party . We’re having a great time a. interesting b. terruble c. awful d. boring

This is a/an … party . We’re having a great time
a. interesting
b. terruble
c. awful
d. boring

2 bình luận về “This is a/an … party . We’re having a great time a. interesting b. terruble c. awful d. boring”

 1. ⇒ $\text{a. interesting}$
  $\text{Giải thích:}$
  $\text{Vì câu có a/an là cung ta có thể dùng a/an tùy vào từng trường hợp}$
  $\text{Dựa vào câu sau ta có thể tạm dịch là: Chúng tôi đang có khoảng thời}$
  $\text{gian tuyệt vời}$
  $\text{Vì họ nói rằng họ có khoảng thời gian tuyệt vời nên bữa tiệc sẽ phải rất}$
  $\text{vui}$ 
  $\text{Mà:}$
  $\text{a. thú vị, hấp dẫn}$
  $\text{b. kinh khủng, khủng khiếp}$
  $\text{c. kinh khủng, đáng sợ}$
  $\text{d. nhàm chán}$
  $\text{Trong 4 đáp án thì chỉ có đáp án a là đáp án phù hợp nhất}$
  → $\text{Chọn a}$
  ⇒ $\text{This is an interesting party. We’re having a great time}$
  $\text{Tạm dịch: Đây là 1 bữa tiệc thú vị. Chúng tôi đang có khoảng thời gian}$
  $\text{tuyệt vời}$
  $\text{#pthao}$

  Trả lời
 2. – “We’re having a great time”: chúng tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.
  => Phải dựa vào nghĩa của các từ để chọn
  \text{A. }interesting: thú vị
  \text{B. }terrible: kinh khủng
  \text{C. }awful: kinh khủng
  \text{D. }boring: nhàm chán
  => Chọn $\text{A}$
  $\textit{# Themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới