trả lời những câu hỏi sau – Is the job traditionally done by men or women? – What are the main responsibilities of the job?

trả lời những câu hỏi sau
– Is the job traditionally done by men or women?
– What are the main responsibilities of the job? Give details.
– What qualities do people need for the job? Give details or / and explanations.
– Can both men and women do It? Give reasons.
– Will people benefit from having both male and female surgeons?

2 bình luận về “trả lời những câu hỏi sau – Is the job traditionally done by men or women? – What are the main responsibilities of the job?”

 1. Surgery : 
  – The job is traditionally done by women because it requires carefulness
  – The main responsibilities are preoperative diagnosis of the patient, performing the operation, and providing the patient with postoperative surgical care and treatment
  – Intelligence , professionalism, conscientiousness, creativity, courage, and perseverance
  – Both men and women can do it because men can also have qualities required for the job as well
  – Yes , they will 

  Trả lời
 2. 1/ Is the job traditionally done by men or women?
  dịch : công việc truyền thống được làm bởi nam hay nữ
  ->job traditionally  done by both men and women : công việc truyền thống được làm bởi cả nam và nữ
  ————————————
  2/What are the main responsibilities of the job?
  dịch trách nhiệm chínhh của công việc là gì ?
  ->Responsibility at work is the ability to be self-disciplined, proactive and strive hard ,and ability to be independent
  dịch :trách nhiệm của công việc là  khả năng tự giác, chủ động và phấn đấu hết mình, và khả năng độc lập
   —————————————-
  3/ What qualities do people need for the job?
  dịch :Những phẩm chất nào mọi người cần cho công việc?
  -> confident,humble,optimistic,funny 
  ->tự tin,khiêm tốn,lạc quan,vui vẻ
  ———————————
  4/Can both men and women do It
  dịch Cả nam và nữ có thể làm điều đó không?
  –> yes they can do it :đúng họ có thể làm nó
  ———————————
  5/Will people benefit from having both male and female surgeons?
  dịch Mọi người sẽ được hưởng lợi từ việc có cả bác sĩ phẫu thuật nam và nữ?
  yes ,they can  have better health :họ có thể có sức khỏe tốt hơn

  Trả lời

Viết một bình luận