( Viết bằng tiếng anh) Viết thư phàn nàn về chiếc đồng hồ bạn vừa mua. Nó không hoạt động sau 5 ngày

( Viết bằng tiếng anh) Viết thư phàn nàn về chiếc đồng hồ bạn vừa mua. Nó không hoạt động sau 5 ngàyViết một bình luận

Câu hỏi mới